Eumedion pleit voor verhoging AVA-stemvereiste om herzien beloningsbeleid goed te keuren

31-08-2018

Een voorstel tot wijziging van het beloningsbeleid voor een bestuur behoeft een breed draagvlak onder aandeelhouders, vooral onder zogenoemde duurzame en verantwoorde aandeelhouders. Daarom zou een besluit van de aandeelhoudersvergadering (AVA) om het beloningsbeleid te herzien niet langer moeten steunen op een gewone meerderheid van stemmen, maar op een stemmeerderheid van ten minste 75% of 80%. Hiervoor pleit Eumedion in haar vandaag ingediende reactie op de maatschappelijke consultatie over extra beloningsmaatregelen voor de financiƫle sector.

Eumedion vindt dat het kabinet moet overwegen om de grip van de AVA op het beloningsbeleid te versterken, zodat aandeelhouders gemakkelijker een exorbitant beloningsbeleid kan tegenhouden. Dit werkt naar de mening van Eumedion beter dan de rigide maatregelen gericht op de vaste beloning van bankiers waaraan de minister van FinanciĆ«n in het consultatiedocument denkt. Eumedion wijst er in haar reactie op dat aandeelhouders steeds kritischer worden ten aanzien van voorstellen die resulteren in forse beloningsstijgingen. Om die aandeelhouderstrend verder te versterken stelt Eumedion ook voor om wettelijk te regelen dat een voorstel om de vaste beloning van bestuurders sterk te verhogen (een verhoging die uitgaat boven het jaarlijkse inflatiecijfer) voortaan wordt aangemerkt als een majeure wijziging van het beloningsbeleid die eerst moet worden goedgekeurd door de AVA. Daarnaast stelt Eumedion voor om te regelen dat bij beursondernemingen waarvan certificaten aan de beurs worden verhandeld, alleen de certificaathouders nog mogen stemmen over een beloningsvoorstel. Het aan de onderneming gelieerde administratiekantoor zou zich moeten onthouden van stemmen, zodat deze geen beslissende invloed meer heeft bij een stemming over een voorstel voor een nieuw beloningsbeleid.