Eumedion overwegend positief over ontwerpwetsvoorstel 'dwangakkoord'

29-11-2017

Eumedion is verheugd dat het Ministerie van Justitie en Veiligheid een ontwerpwetsvoorstel heeft opgesteld dat voorziet in een preventief herstructureringsraamwerk waardoor onnodige faillissementen van levensvatbare ondernemingen kunnen worden voorkomen. Dat schrijft Eumedion in haar vandaag ingediende commentaar op dit ontwerpwetsvoorstel.

Het Ministerie van Justitie en Veiligheid beoogt met het wetsvoorstel een sanering en herstructurering van schulden van een onderneming buiten faillissement mogelijk te maken door aandeel- en obligatiehouders die hierbij op oneigenlijke gronden dwarsliggen te dwingen mee te werken aan een zogenoemd dwangakkoord. Eumedion uit in haar commentaar wel zorgen over de voorgestelde inrichting van de stemprocedure over een dergelijk dwangakkoord. Het risico bestaat dat op basis van de voorgestelde regeling en procedures veel aandeelhouders van beursgenoteerde ondernemingen niet in staat zullen zijn om te stemmen over het akkoord. Daarnaast vindt Eumedion het te ver gaan dat aandeelhouders ook kunnen worden gedwongen om aanvullende investeringen te doen. Eumedion is het er ook niet mee eens dat aandeel- en obligatiehouders de mogelijkheid tot het instellen van hoger beroep wordt ontnomen.