Eumedion nuanceert bestaan van kortetermijngeneigdheid op de financiële markten

29-07-2019

Er is weinig ‘harde’ informatie dat de Europese kapitaalmarkt wordt geteisterd door kortermijngeneigdheid bij (institutionele) beleggers en bij bestuurders van beursgenoteerde ondernemingen. Dit stelt Eumedion in haar vandaag ingezonden reactie op de consultatie van de koepel van Europese beurstoezichthouders ESMA over ongewenste kortetermijndruk op ondernemingen door de financiële sector.

In de reactie verwerpt Eumedion de suggestie dat het reële waarde-beginsel van de internationale financiële verslaggevingsstandaarden zou zorgen voor kortetermijngeneigdheid. ‘Fair value accounting’ zorgt er juist voor dat verliezen niet lang verborgen kunnen blijven, hetgeen juist bijdraagt aan vertrouwen van langetermijnbeleggers in beursgenoteerde ondernemingen. Eumedion ziet ook dat steeds meer institutionele beleggers de dialoog met beursgenoteerde ondernemingen aangaan over met name de mogelijkheden tot duurzame, langetermijnwaardecreatie. Een dergelijke dialoog wordt ook gestimuleerd door de herziene richtlijn aandeelhoudersrechten en de tendens naar indexbeleggen. Eumedion ziet wel mogelijkheden om 'long termism’ verder aan te moedigen via aanpassingen van onder meer de solvabiliteitsrichtlijnen voor verzekeraars, betere en geüniformeerde verslaggeving over niet-financiële informatie en een meer op de lange termijn georiënteerd beloningsbeleid voor bestuurders.