Eumedion Nieuwsbrief van oktober 2019

31-10-2019

De oktober-editie van de Eumedion Nieuwsbrief is vandaag gepubliceerd. De Eumedion Nieuwsbrief bevat een overzicht van de actuele corporate governance en duurzaamheidsontwikkelingen in binnen- en buitenland

'Highlights' in dit nummer zijn:

- Eumedion verstuurt Speerpuntenbrief 2020 naar Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen;

- Eerste Kamer meldt implementatiewetsvoorstel herziene richtlijn aandeelhoudersrechten als hamerstuk aan voor finale stemming;

- Eindadvies van de Europese Technische Expertgroep ‘Sustainable Finance’ over ESG- en klimaatbenchmarks;

- Takeaway.com schorst stemrecht van grootaandeelhouder Delivery Hero;

- Verenigd Koninkrijk stelt herziene Stewardship Code vast.