Eumedion Nieuwsbrief van november 2018

30-11-2018

De november-editie van de Eumedion Nieuwsbrief is vandaag gepubliceerd. De Eumedion Nieuwsbrief bevat een overzicht van de actuele corporate governance en duurzaamheidsontwikkelingen in binnen- en buitenland.

'Highlights' in dit nummer zijn:

- Verslag van het Eumedion-symposium 2018;

- Minister Wiebes: beursondernemingen mogen afzien van wettelijke bedenktijd;

- EIOPA consulteert over integratie van duurzaamheidsfactoren en -risico’s in beleggingsbeleid van verzekeraars;

- Emissiemachtiging Eurocommercial Properties alleen door steun administratiekantoor aangenomen;

- Glass Lewis scherpt Nederlands standaardstembeleid over aantal vrouwelijke bestuurders aan.