Eumedion Nieuwsbrief van juni 2019

28-06-2019

De juni-editie van de Eumedion Nieuwsbrief is vandaag gepubliceerd. De Eumedion Nieuwsbrief bevat een overzicht van de actuele corporate governance en duurzaamheidsontwikkelingen in binnen- en buitenland.

'Highlights' in dit nummer zijn:

- Eumedion vindt extra meldingsplicht voor aandeelhouders niet noodzakelijk en disproportioneel;

- Minister Dekker: AVA kan in 2020 al stemmen over remuneratierapport;

- Europese Commissie stelt niet-bindende verslaggevingsrichtlijnen inzake klimaatinformatie vast;

- Mylan-aandeelhouders adviseren Mylan-bestuur om claw back-regels aan te scherpen;

- Spanje wil beursondernemingen toestaan dubbel stemrecht aan aandeelhouders toe te kennen.