Eumedion moedigt gebruik digitale technologie in Europees vennootschapsrecht aan

04-08-2017

Eumedion staat over het algemeen positief tegenover eventuele wetgevende voorstellen van de Europese Commissie om binnen het Europees vennootschapsrecht meer gebruik te maken van digitale communicatietechnologie. Dit blijkt uit de vandaag ingediende reactie op de consultatie die de Europese Commissie over dit onderwerp was gestart.

Eumedion zou het aanmoedigen als beursgenoteerde ondernemingen meer gebruik zouden gaan maken van de digitale communicatietechnologieën bij de communicatie met aandeelhouders en bij het deelnemen aan en stemmen op aandeelhoudersvergaderingen (AVA’s) door aandeelhouders. Facilitering door de Europese Commissie van gebruikmaking van blockchaintechnologie voor het stemmen op AVA’s zou Eumedion bijvoorbeeld ten zeerste toejuichen. Eumedion keert zich daarentegen tegen de mogelijkheid om AVA-besluiten te kunnen nemen zonder dat een fysieke AVA hoeft te worden belegd. Volgens Eumedion wordt de functie van de AVA als verantwoordingsorgaan aangetast als de beraadslagingen en de besluitvorming uitsluitend elektronisch – dus alleen via een ‘virtuele AVA’ – zouden plaatsvinden.