Eumedion: meer transparantie over beloningsverschillen vrouwen en mannen wenselijk

09-05-2018

Eumedion acht het wenselijk dat beursgenoteerde ondernemingen meer informatie gaan verschaffen over eventuele beloningsverschillen tussen mannen en vrouwen. Aandeelhouders kunnen die informatie dan betrokken bij de dialogen die zij met die ondernemingen voeren en dit onderwerp tijdens de aandeelhoudersvergadering aan de orde stellen. Dit schrijft Eumedion in haar vandaag ingediende commentaar op het ontwerpwetsvoorstel over gelijke beloning van vrouwen en mannen.

In het door de Tweede Kamerfracties van de PvdA, GroenLinks, SP en 50PLUS opgestelde voorontwerp wordt een pakket maatregelen voorgesteld dat als doel heeft om ongelijke beloning tussen vrouwen en mannen binnen grote ondernemingen tegen te gaan. Eumedion is het met de initiatiefnemers eens dat onverklaarbare beloningsverschillen tussen vrouwen en mannen onwenselijk zijn. Eumedion ziet eerlijke en gelijke  beloning als een belangrijk onderdeel van goed werkgeverschap. Eumedion had verwacht dat het al geldende wettelijke verbod op ongelijke beloning en loondiscriminatie afdoende zou moeten zijn, maar is het met de initiatiefnemers eens dat dit niet het geval is. Het nemen van volgende stappen, zoals de openbaarmaking van beloningsverschillen tussen vrouwen en mannen, acht Eumedion daarom noodzakelijk.