Eumedion kritisch over NBA green paper inzake structuurmodellen accountantskantoren

02-04-2018

Het green paper van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) mist diepgang en openheid ten aanzien van alternatieve structuurmodellen voor accountantskantoren. Dit stelt Eumedion in haar vandaag gepubliceerde reactie op het green paper.

Eumedion schrijft in de reactie dat het haar opvalt dat in het green paper vooral de tekortkomingen en de risico’s van alternatieve structuurmodellen zijn belicht. Hierdoor lijkt het paper al voor te sorteren dat het huidige verdien- en partnermodel van de accountantskantoren behouden moet blijven. Wat Eumedion betreft had dit kunnen worden voorkomen door in het green paper te beginnen met de vraag welke structuur (ook die ten aanzien van governance) het beste zou passen bij de taakopdracht van een accountantskantoor als deze helemaal opnieuw zou mogen worden ingericht, dus los van de bestaande situatie. Een dergelijke aanpak zou er aan kunnen bijdragen dat met een open vizier wordt gekeken naar mogelijke varianten en verfijningen van alternatieve structuurmodellen, waarmee de onafhankelijke positie van de controlerend accountant wordt verstevigd, de kwaliteit van de controle wordt vergroot en het vertrouwen in de accountancysector wordt hersteld. Eumedion hoopt dat in het aankomende white paper alsnog alternatieve modellen, waaronder ook een splitsing tussen controle en advies, serieus worden onderzocht.