Eumedion keert zich tegen belasting op financiële transacties

17-11-2011

Eumedion verwerpt het voorstel van de Europese Commissie om transacties in alle soorten financiële instrumenten en derivaten te belasten. Dit schrijft Eumedion in een vandaag aan minister De Jager verzonden brief

Klik hier voor de Engelstalige versie van de brief.

Eumedion schrijft in de brief dat zij er begrip voort heeft dat maatregelen worden getroffen tegen bepaalde korte termijntransacties (‘high frequency trading’), maar wijst erop dat de voorgestelde belastingheffing ook geldt voor lange termijn beleggingsstrategieën van institutionele beleggers. Bovendien worden transacties in aandelen, volgens het Commissievoorstel, transacties in aandelen zwaarder belast dan transacties in derivaten (0,1% tegenover 0,01%). Dit zal institutionele beleggers volgens Eumedion ervan kunnen weerhouden om ‘rechtstreeks’ aandelen te houden in beursgenoteerde ondernemingen juist in een periode waarin de kapitaalverschaffing van beursgenoteerde ondernemingen al onder druk staat en er door de politiek wordt aangedrongen op ‘duurzaam aandeelhouderschap’ door institutionele beleggers. Eumedion wijst er verder op dat de invoering van de belasting op financiële transacties, volgens eigen berekeningen van de Europese Commissie, leidt tot een relatief fors verlies van de economische groei.