Eumedion informeert Brits ministerie over ervaringen met bindende AVA-stem over beloningsbeleid

22-11-2011

De introductie van het recht voor de AVA om het beloningsbeleid van het bestuur vast te stellen heeft in Nederland geleid tot meer dialoog tussen ondernemingen en aandeelhouders over het beloningsbeleid. Ook is de samenstelling van de beloning van bestuurders veranderd: meer variabel en meer gericht op het realiseren van lange termijndoelstellingen. Daarnaast zijn er aanwijzingen dat er een samenhang is tussen de totale beloning en de ondernemingsprestaties. Dat schrijft Eumedion in een vandaag aan het Britse ministerie van Economische Zaken verzonden brief als reactie op het discussiepaper van dit ministerie over bestuurdersbeloningen. 

Het Britse ministerie heeft Eumedion expliciet gevraagd om de ervaringen met de ‘bindende AVA-stemming’ over het beloningsbeleid op papier te zetten, mede omdat zijn minister (Vince Cable) nadenkt over de introductie van een dergelijk recht voor aandeelhouders van Britse beursgenoteerde ondernemingen. In het Verenigd Koninkrijk hebben aandeelhouders momenteel (slechts) een adviserende stem over het remuneratierapport van de onderneming. Het Britse ministerie heeft Eumedion ook gevraagd haar ervaringen te delen over het recht van de ondernemingsraad (OR) in Nederland om zijn standpunt kenbaar te maken over het beloningsbeleid en dit eventueel toe te lichten in de AVA. Aangezien het AVA-seizoen 2011 het eerste seizoen was waarin ervaring met dit recht kon worden opgedaan, schrijft Eumedion dat het nog te vroeg is om eenduidige conclusies te trekken. Eumedion schrijft wel dat institutionele beleggers het OR-standpunt betrekken bij het bepalen van het stemgedrag. De Britse minster Vince Cable heeft in het consultatiedocument gesuggereerd werknemers een ‘endorsement vote’ t.a.v. de beloningsvoorstellen te geven.