Eumedion heeft nog aantal vragen en opmerkingen bij conceptbesluit over accountantskantoren

09-05-2017

Eumedion heeft nog een beperkt aantal vragen en opmerkingen bij het conceptbesluit aanvullende maatregelen accountantsorganisaties. Eumedion heeft deze vragen en opmerkingen vandaag bij het Ministerie van Financiën onder de aandacht gebracht.

In het conceptbesluit wordt onder meer geregeld dat het orgaan dat belast is met het interne toezicht de hoogte en de samenstelling van de beloning van de dagelijks beleidsbepalers dient vast te stellen. Eumedion vindt dat de wetgever moet verduidelijken hoe hier invulling aan moet worden gegeven bij een netwerk. Daarnaast pleit Eumedion voor meer inzichtelijke wetgeving. Uit het conceptbesluit zelf wordt nu namelijk niet duidelijk wie bevoegd is om het beloningsbeleid voor de dagelijks beleidsbepaler vast te stellen en binnen welke grenzen de beloning van die beleidsbepalers moet liggen. Eumedion vraagt zich ook af waarom bij de invulling van het begrip ´onafhankelijk´ niet is aangesloten bij de onafhankelijkheidscriteria uit de Nederlandse corporate governance code. Verder geeft Eumedion de wetgever in overweging om de goedkeuringsbevoegdheid van het orgaan dat belast is met het interne toezicht uit te breiden en om te verlangen dat ook gerapporteerd wordt over de mate van aanwezigheid van de individuele leden bij de vergaderingen van dat orgaan.