Eumedion heeft 'mixed feelings' over interim-rapport Commissie Toekomst Accountancysector

31-10-2019

Eumedion kan een aantal conceptaanbevelingen van de Commissie Toekomst Accountancysector (CTA) van harte steunen, maar verwerpt ook een aantal voorstellen. Dit blijkt uit de vandaag ingezonden Eumedion-reactie op de voorlopige bevindingen van de CTA.

Eumedion onderschrijft in haar reactie de aanbeveling om het verslag van de auditcommissie jaarlijks ter adviserende stemming aan de aandeelhoudersvergadering voor te leggen. Volgens Eumedion kan dit bijdragen aan een informatiever verslag van de auditcommissie en kan dit een betere dialoog tussen auditcommissies en aandeelhouders op gang brengen. Eumedion deelt ook de opvatting van de CTA om het jaarlijkse ‘in control statement’ van het bestuur van een beursgenoteerde onderneming voortaan te laten controleren door de accountant. Uiterst kritisch staat Eumedion tegenover de CTA-aanbeveling aan het kabinet om in Europees verband te pleiten voor het geheel of gedeeltelijk schrappen van de verplichte periodieke roulatie van accountantskantoren. Volgens Eumedion is het veel te vroeg om nu al een oordeel te vellen over de effecten van de in 2016 ingevoerde wettelijke verplichting voor beursgenoteerde ondernemingen om na uiterlijk 10 jaar te wisselen van accountantskantoor. Eumedion toont zich verder sceptisch over het voorstel om de Autoriteit Financiële Markten of de Minister de bevoegdheid te geven een accountantskantoor aan een beursgenoteerde onderneming toe te wijzen als die onderneming er zelf niet in slaagt een kantoor te vinden dat de jaarrekeningcontrole wil doen. Tot slot vindt Eumedion het een gemiste kans dat de CTA geen doorwrochte analyse heeft gemaakt over de (on)wenselijkheid van het ‘audit only’-model. Eumedion vindt dat de CTA hiermee de maatschappelijke en internationale discussie over een dergelijk model tekort doet.