Eumedion heeft gemengde gevoelens bij voorstellen van Europese Commissie over accountantscontrole

30-11-2011

Eumedion heeft gemengde gevoelens bij de vandaag door de Europese Commissie gepubliceerde voorstellen (aanpassing van een bestaande richtlijn en een voorstel voor een verordening) over de accountantscontrole van beursgenoteerde ondernemingen. Eumedion verwelkomt de voorstellen om de controleverklaring meer betekenisvol te maken en onderschrijft ook een aantal voorstellen om de onafhankelijkheid van de controlerend accountant te borgen. Op een aantal wezenlijke punten schiet de Europese Commissie naar de mening van Eumedion echter door.

Eumedion vindt dat de Europese Commissie terecht voorstellen doet om de onafhankelijke positie van de controlerend accountant te versterken. Het voorstel om accountantskantoren te verbieden niet-auditgerelateerde diensten aan te bieden aan de controlecliënt kan op de volle steun van Eumedion rekenen. Dit geldt ook voor het voorstel om grote beursondernemingen na zes jaar te verplichten een aanbestedingsprocedure te organiseren en voor het voorstel om de auditcommissie hierin een grote rol te laten vervullen. Eumedion steunt tevens het voorstel om de aandeelhoudersvergadering vervolgens te laten kiezen uit twee kantoren, mits dit ook een echte keus is (niet een gerenommeerd kantoor als nummer één en een onbekend kantoortje als nummer twee). Eumedion ziet niet in waarom het kantoor dat de controle in die zes jaar heeft verricht niet ook zou mogen meedoen aan de tender. Eumedion vindt dat de Europese Commissie daarom doorslaat met het voorstel dat na zes jaar een verplichte roulatie van kantoren moet plaatsvinden. Eumedion verwerpt ook het voorstel dat bepaalde grote accountantskantoren hun dienstverlenende poot geheel moeten afsplitsen (‘audit only’). Eumedion is wel tevreden dat de Commissie een 'joint audit' niet verplicht wil stellen.

Eumedion juicht het toe dat de controleverklaring veel meer relevante informatie moet gaan bevatten dan nu het geval is. Vooral de verplichte opname van een statement over de 'going concern'-situatie kan de steun van institutionele beleggers wegdragen, evenals de melding van alle zaken die significant zijn voor de governance van de onderneming. Het is ook goed dat de accountant voortaan verplicht is expliciet te melden dat de controleverklaring consistent is met de hoofdpunten van de management letter en ook verplicht is expliciet een oordeel te geven over de consistentie tussen het jaarverslag en de jaarrekening. Deze additionele verklaringen zijn voor beleggers van groot belang om een goed beeld te krijgen van de risico’s van de onderneming.

Eumedion noemt het een gemiste kans dat de redenen voor tussentijds ontslag van de accountant door de onderneming alleen gemeld hoeven te worden aan de publieke toezichthouder. Eumedion vindt dat deze redenen te allen tijde ook aan het beleggend publiek openbaar moeten worden gemaakt. Dit voorstel is recentelijk ook door de Nederlandse beroepsorganisatie van accountants, de NBA, gedaan.