Eumedion heeft bedenkingen bij uitwerking Europees raamwerk voor toetsing buitenlandse overnames

08-11-2017

Eumedion vindt het lovenswaardig dat de Europese Commissie zich inzet voor een Europees raamwerk voor de toetsing van buitenlandse overnames op grond van de veiligheid op de openbare orde. Bij de uitwerking van dit raamwerk heeft Eumedion echter de nodige bedenkingen. Eumedion schrijft dit in haar commentaar op het voorstel voor een Europese verordening voor de opzet van een raamwerk voor toetsing van buitenlandse investeringen.

Eumedion heeft het commentaar aangeboden aan de Minister van Economische Zaken en Klimaat, die namens Nederland deelneemt aan de onderhandelingen in de Europese Raad van Ministers over het Commissievoorstel. Op grond van het Commissievoorstel mogen EU-lidstaten overnames van bepaalde strategische ondernemingen aan voorwaarden verbinden of zelfs helemaal verbieden. Het gaat dan om ondernemingen die van vitaal belang zijn voor (onder meer) de infrastructuur, de technologie, de voorziening van bepaalde grondstoffen en de informatievoorziening van een land. Een potentiële overname van  deze strategische ondernemingen mag worden getoetst op gronden van nationale veiligheid en openbare orde. Eumedion kan zich hierin vinden, maar vindt wel dat de verordening klip en klaar moet maken wanneer toetsing van een buitenlandse investering aan de orde is en welke criteria daarvoor gelden. Voorts  zou moeten worden verduidelijkt welke sectoren door de verordening worden bestreken, dat het begrip ‘buitenlandse investering’ zou moeten worden verduidelijkt en dat de begrippen ‘veiligheid en publieke orde’ zouden moeten worden afgebakend.