Eumedion en VEUO uiten zorgen over positie en toekomst van Euronext Amsterdam

02-01-2012

Eumedion en de Vereniging Effecten Uitgevende Ondernemingen (VEUO) maken zich grote zorgen over de positie en toekomst van Euronext Amsterdam. De dreigende verkoop van de Amsterdamse Optiebeurs als onderdeel van de fusie tussen NYSE Euronext en Deutsche Börse, zal Euronext Amsterdam niet alleen minder aantrekkelijk maken voor ondernemingen die een beursnotering hebben of willen verkrijgen, maar zal er ook toe leiden dat de investeringsmogelijkheden afnemen en dat Nederlandse beleggers een thuismarkt gaan ontberen. Dit schrijven Eumedion en de VEUO in een gezamenlijke brief die vandaag naar minister De Jager (Financiën) is gestuurd. 

Eumedion en de VEUO spreken in de brief hun steun uit aan het mogelijke voornemen van de minister om de gevolgen van de voorgenomen fusie en van de verkoop van de Amsterdamse Optiebeurs voor het Nederlandse bedrijfsleven en voor de beleggers in Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen uitdrukkelijk mee te laten wegen in de beslissing om al dan niet een verklaring van geen bezwaar af te geven voor de beurzenfusie.