Eumedion en Pensioenfederatie publiceren nadere guidance bij Stewardship Code

17-12-2018

Eumedion heeft in samenwerking met de Pensioenfederatie vandaag het servicedocument verantwoord en betrokken aandeelhouderschap’ gepubliceerd. Het servicedocument beoogt institutionele beleggers praktische handvatten te bieden bij de uitvoering van stewardshipactiviteiten en kan worden gezien als nadere guidance bij de Nederlandse Stewardship Code die op 1 januari 2019 in werking treedt.

. De Stewardship Code bevat verschillende bepalingen voor institutionele beleggers rond onder andere engagement met beursgenoteerde ondernemingen en de uitoefening van het stemrecht op aandeelhoudersvergaderingen (AVA’s). Het servicedocument helpt institutionele beleggers om hier zo effectief mogelijk invulling en uitvoering aan te geven. Zo worden praktische voorbeelden gegeven en gaat de handreiking in op afwegingen die iedere institutionele belegger voor zichzelf moet maken. Daarnaast biedt het servicedocument een overzicht van bestaande en komende wet- en regelgeving op het terrein van verantwoord en betrokken aandeelhouderschap.

Klik hier voor de officiële (Engelstalige) tekst van de Nederlandse Stewardship Code.

Klik hier voor de Nederlandstalige tekst van de Nederlandse Stewardship Code.

Klik hier voor het servicedocument inzake de implementatie van de Nederlandse Stewardship Code.