Eumedion blijft kritisch over verslaggevingsstandaard inzake 'Operating segments'

04-08-2017

Eumedion is verheugd dat de International Accounting Standards Board (IASB) verslaggevingsstandaard IFRS 8 ‘Operating Segments’ aanpast, maar de aanpassingen hadden wat Eumedion betreft ambitieuzer moeten zijn. Dit stelt Eumedion in haar vandaag ingediende commentaar op het IASB-voorstel tot aanpassing van IFRS 8.

IFRS 8 gaat uit van het zgn.’through the eyes of management’-perspectief. Dit houdt in dat de in de jaarrekening opgenomen segmentinformatie in haar geheel is gebaseerd op de rapportering ten behoeve van de "Chief Operating Decision Maker" (CODM) binnen de onderneming. In de praktijk is gebleken dat deze aanpak tot minder bruikbare informatie voor beleggers heeft geleid. De ‘management approach’ heeft daarom niet bijgedragen aan een verbetering in het voor beleggers erg belangrijke inzicht in de segmenten van een beursgenoteerde onderneming. Hoewel de IASB aanpassingen voorstelt ten aanzien van de definitie van CODM, wil de IASB niet tornen aan het uitgangspunt dat de ‘hoogstgeplaatste functionaris die belangrijke operationele beslissingen neemt’ beslist over de mate van transparantie over de financiële situatie van belangrijke onderdelen van de onderneming. Volgens Eumedion is onduidelijk wie de ‘CODM’ is (het is geen officiële functie binnen een onderneming) en willen beleggers een meer objectieve benadering van de gesegmenteerde informatieverstrekking. Eumedion houdt in haar commentaar een pleidooi voor de terugkeer naar het segmenteren op basis van risico en rendementskarakteristieken, in combinatie met basale informatie over de geografische segmenten.