Eumedion actualiseert beloningsaanbevelingen

20-12-2017

Naar aanleiding van de inwerkingtreding van de nieuwe versie van de Nederlandse corporate governance code heeft Eumedion haar uitgangspunten voor een verantwoord beloningsbeleid van het bestuur van Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen geactualiseerd. Dit heeft het Algemeen bestuur van Eumedion tijdens zijn vorige week gehouden vergadering besloten.

Volgens het Eumedion-bestuur gaven de bevindingen en conclusies van het AVA-seizoen 2017 geen aanleiding tot fundamentele aanpassingen van de uitgangspunten die de Eumedion-deelnemers gebruiken bij het beoordelen van voorstellen tot aanpassing van het beloningsbeleid van de Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen. De herziene corporate governance code noopte tot aanpassing van de preambule. Verder moest een beloningsbeginsel worden aangepast in verband met het vervallen van de wettelijke ‘afroomregeling’. Binnen de Eumedion-werkgroep bestuurdersbezoldiging wordt overigens nog een standpunt voorbereid op het position paper van het Noorse staatsfonds Norges Bank Investment Management (NBIM). NBIM heeft voorgesteld om de lange termijn bonusprogramma’s voor bestuurders af te schaffen en te vervangen door zogenoemde locked-in aandelenprogramma’s waarbij geen prestatiecriteria gelden. De werkgroep verwacht begin 2018 met een standpunt te kunnen komen.

Klik hier voor de 2018-versie van de Eumedion-uitgangspunten voor een verantwoord bezoldigingsbeleid.

Klik hier voor een overzicht van de wijzigingen die in de Eumedion-uitgangspunten zijn doorgevoerd.