Besluit implementatie herziene pensioenrichtlijn moet meer rekening houden met governancefactoren

06-07-2018

In het ontwerpbesluit inzake de implementatie van de herziene Europese pensioenrichtlijn moet meer rekening worden gehouden met governancefactoren. Dit stelt Eumedion in haar vandaag ingezonden commentaar op het ontwerpbesluit.

Eumedion wijst er in haar commentaar op dat volgens de herziene richtlijn governancefactoren onderdeel zouden moeten zijn van de risicobeheersingssystemen van pensioenfondsen, zou binnen de zogenoemde ‘prudent-person regel’ rekening moeten worden gehouden met governancefactoren en zouden pensioenfondsen ook informatie moeten verstrekken over de wijze waarop in het beleggingsbeleid rekening wordt gehouden met governancefactoren. Volgens Eumedion heeft het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de herziene richtlijn op deze onderdelen onvolledig omgezet in de Nederlandse wet- en regelgeving. Verder heeft Eumedion het ministerie aanbevolen om in de toelichting op het definitieve besluit meer aandacht te besteden aan de samenhang met andere toekomstige regelgeving over het beleggingsbeleid, zoals de aankomende implementatie van de herziene Europese richtlijn aandeelhoudersrechten.