Beleggers keren zich tegen de invoering van dubbel stemrecht in België

17-10-2018

Internationale institutionele beleggers en aandeelhoudersorganisaties verwerpen het voornemen van de Belgische regering om het voor Belgische beursgenoteerde ondernemingen mogelijk te maken dubbel stemrecht toe te kennen aan aandeelhouders die hun aandelen ten minste twee jaar ononderbroken aanhouden. Een dergelijk mechanisme doet afbreuk aan het voor internationale institutionele beleggers belangrijke principe van 'één aandeel, één stem' en zal met name die aandeelhouders bevoordelen die al een controlerend belang hebben. De positie van minderheidsaandeelhouders wordt hierdoor negatief aangetast. Een brief met deze strekking is recentelijk door het Belgische aandeelhoudersadvieskantoor Deminor naar het Belgische parlement gestuurd. De inhoud van de brief wordt door verschillende institutionele beleggers en -organisaties, waaronder Eumedion, onderschreven.

De internationale beleggers hekelen niet alleen het voorstel om dubbel stemrecht mogelijk te maken, maar ook de voorgestelde besluitvormingsprocedure hieromtrent. Op grond van het wetsvoorstel behoeft een voorstel tot introductie van dubbel stemrecht namelijk slechts een AVA-stemmeerderheid van tweederde, terwijl  voor andere wijzigingen van de statuten van Belgische ondernemingen een AVA-stemmeerderheid van driekwart nodig is. De AVA-drempel is nog lager voor die ondernemingen die een voorstel vóór 30 juni 2020 aan de AVA voorleggen. Dan is een gewone stemmeerderheid al voldoende om langetermijnaandeelhouders dubbel stemrecht toe te kennen. Deze vorm van gelegenheidswetgeving tast de bescherming van minderheidsaandeelhouders op een buitenproportionele wijze aan, aldus de ondertekenaars en medestanders van de brief.

Klik hier voor eenzelfde soort brief van het International Corporate Governance Network (ICGN).