AFM-rapport 'Prikkels voor kwaliteit accountantscontrole' toont noodzaak van een verbod op het beoordelen en belonen van accountants op basis van commerciële prikkels

06-10-2011

Eumedion heeft vandaag kennis genomen van het rapport 'Prikkels voor kwaliteit accountantscontrole' van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Eumedion is geschrokken van de constatering door de AFM dat 12 van de 14 onderzochte accountantsorganisaties commerciële aspecten betrekken in de beoordeling van de externe accountant. Het verbod op beloning en beoordeling op basis van commerciële prikkels, zoals voorgesteld in de vorige week verschenen conceptverordening van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA), komt dus niets te vroeg. Eumedion steunt dit verbod volledig. 

Wel constateert Eumedion dat er onduidelijkheid bestaat in de uitwerking van het verbod: de AFM vindt een aspect als “ondernemerschap” ook een commerciële prikkel. De NBA daarentegen niet. De NBA laat toe dat dergelijke aspecten mogen meetellen bij het besluit tot doorstroming van externe accountants. Eumedion is van mening dat ook dergelijke factoren een inbreuk kunnen maken op de vereiste onafhankelijkheid van de externe accountant. 
Eumedion vindt het verder een zeer kwalijke zaak dat soms een bonus aan de externe accountant werd toegekend, terwijl de betreffende persoon de wet- en regelgeving had geschonden of hem sancties waren opgelegd. Dit zegt ofwel iets over de commerciële drijfveren van de accountantsorganisatie - die blijkbaar belangrijker worden geacht dan kwaliteit en integriteit van de externe accountant - ofwel iets over de kwaliteit van de interne rapportagelijnen. Ook hier helpt het voorgenomen NBA-verbod op commerciële prikkels om deze praktijken in de toekomst te voorkomen. 
Tot slot steunt Eumedion de oproep van de AFM om de onafhankelijkheidsregels aan te scherpen. Eumedion is met de AFM van opvatting dat de huidige wet- en regelgeving (te veel) ruimte voor interpretatie biedt. Een duidelijke afbakening is nodig, waarbij volgens Eumedion aan de controle gerelateerde adviezen mogelijk moeten blijven, maar aparte adviesonderzoeken bij de controlecliënt niet. 
Klik hier voor het AFM-rapport 'Prikkels voor kwaliteit accountantscontrole'