AFM-rapport onthult belabberde interne kwaliteitscontrole binnen accountantskantoren

28-06-2017

De veranderingen bij de accountantskantoren reflecteren zich nog niet in een betere kwaliteit van de controles van de jaarrekeningen. Uit het vandaag gepubliceerde AFM-rapport blijkt dat een ruime meerderheid van de door de AFM onderzochte controles  materiĆ«le tekortkomingen bevat (19 van de 32). Dat is een moedeloos resultaat na soortgelijke rapportages in 2010 en 2014. Beleggers en andere stakeholders moeten kunnen vertrouwen op de kwaliteit van de goedkeurende controleverklaring bij de jaarrekeningen van ondernemingen. De controleverklaring is immers  onmisbaar bij het betrouwbaar kunnen analyseren van de financiĆ«le positie van de onderneming. Dat vertrouwen wordt nu al zeven jaar op de proef gesteld. Beleggers hechten grote waarde aan het rapport van de AFM, omdat zij zelf niet over de gegevens kunnen beschikken om de noodzakelijke analyse over de kwaliteit van de accountantscontrole uit te voeren.

Uit het onderzoeksrapport kan worden opgemaakt dat met name de interne kwaliteitsbewaking binnen de accountantskantoren zwaar onder de maat is. Blijkbaar hebben de accountantskantoren problemen met het aantrekken en behouden van vakmensen en/of wordt het belang van de vaktechniek onvoldoende onderkend. Voor de geloofwaardigheid van de sector is het nu van groot belang dat de accountantskantoren per direct aan de slag gaan met het verstevigen van de vakkennis en het systematisch implementeren van een gedegen interne kwaliteitscontrole. De raden van commissarissen van de accountantskantoren moeten hierop streng toezicht houden. Om de progressie ten aanzien van de kwaliteit van accountantscontrole voor beleggers en andere stakeholders verder te borgen is het daarbij van belang dat de externe accountant in zijn controleverklaring altijd een kwalitatief oordeel geeft over de werking en effectiviteit van de interne risicobeheersings- en controlesystemen van de onderneming die wordt onderzocht. Mocht de AFM bij de volgende rapportage over de kwaliteit van de accountantscontroles geen verbeteringen constateren, dan zal overwogen moeten worden om de vergunningen van accountantskantoren die ondermaats presteren ter discussie te stellen.

Klik hier voor de pdf-versie van het persbericht.