Eumedion wil meer inhoudelijke eisen aan het jaarverslag

03-01-2012

Eumedion vindt dat aan het jaarverslag meer inhoudelijke eisen moeten worden gesteld dan nu het geval is. Ondernemingen zouden meer moeten rapporteren over de strategie en de doelstellingen, de risico’s en prestatiemaatstaven en –indicatoren. Eumedion zou dergelijke verplichtingen graag opgenomen zien in de nieuwe Europese jaarrekeningrichtlijn, waarover momenteel in Brussel wordt onderhandeld. Eumedion heeft hierover vandaag een brief naar het ministerie van Veiligheid en Justitie gestuurd. 

Eumedion doet daarbij de suggestie om inhoudelijk aan te sluiten bij het in 2010 gepubliceerde IFRS Practice Statement ‘Management Commentary; A Framework for Presentation’. Voorts vindt Eumedion dat in het jaarverslag in ieder geval een verslag moet zijn opgenomen van de werkzaamheden van de auditcommissie. Eumedion doet ook de suggestie om in de Europese jaarrekeningrichtlijn te regelen dat in de toelichting op de jaarrekening informatie wordt opgenomen (kerncijfers) over dochterondernemingen die wel volledig worden geconsolideerd, maar niet geheel in eigendom zijn.  Het gaat dan om omzet, operationele winst, afschrijvingen, schuld en kaspositie.