Eumedion steunt in grote lijnen het voorstel voor de verordening over marktmisbruik

01-12-2011

Eumedion steunt op hoofdlijnen het voorstel van de Europese Commissie voor een verordening over marktmisbruik. Dit betreft in het bijzonder de verruiming van de werkingssfeer van het marktmisbruikregime naar ‘multilateral trading facilities’ (MTF’s) en (andere) ‘organised trading facilities’ (OTF’s), het expliciet aanmerken van bepaalde vormen van high frequency trading tot marktmanipulatie en het verbieden van pogingen tot marktmanipulatie. Dit schrijft Eumedion in haar vandaag aan minister De Jager (Financiën) verzonden brief waarin Eumedion’s commentaar op het Commissievoorstel is opgenomen. 

Eumedion is op een aantal punten echter nog niet helemaal tevreden. Zo vindt zij dat de extra mogelijkheid om in het publieke belang de openbaarmaking van koersgevoelige informatie uit te stellen onwenselijk ruim geformuleerd. Daarnaast is de definitie van voorwetenschap te ruim vormgegeven en zouden ondernemingen die hun aandelen verhandelen op zgn. ‘SME Growth Markets’ niet de generieke mogelijkheid moeten krijgen om openbaarmaking van koersgevoelige informatie uit te stellen.