Eumedion moedigt IASB aan door te gaan met huidige en nieuwe verslaggevingsprojecten

29-11-2011

Eumedion vindt dat de International Accounting Standards Board (IASB) de lopende trajecten ter wijziging van de verslaggevingsstandaarden (waaronder leasing en hedge accounting) met voortvarendheid afrondt en snel begint met de voorgestelde wijziging van IFRS 8. Dit schrijft Eumedion in haar vandaag verzonden commentaar op de consultatie van de IASB over zijn agenda 2012-2015. 

Eumedion vindt het van groot belang dat IFRS 8 wordt gewijzigd om beursgenoteerde ondernemingen te verplichten kerncijfers als omzet, operationele winst, afschrijvingen, schuld en kas op proportionele basis te rapporteren. Dit was ook een onderdeel van de Eumedion Speerpuntenbrief 2011. Verder vraagt Eumedion om o.a. de projecten ‘business combinations’, winst per aandeel en pensioenen (IAS 19) te “reactiveren”. Projecten als de introductie van een verslaggevingsstandaard over de landbouw en over islamitische (‘sharia compliant’) transacties en instrumenten kunnen wat Eumedion betreft van de IASB-actielijst worden gehaald, aangezien hieraan vanuit beleggersperspectief weinig waarde wordt gehecht.