Eumedion kritisch op wetsvoorstel beperking aansprakelijkheid DNB en AFM

24-11-2011

De huidige zorgvuldigheidsnorm voor aansprakelijkheid bieden de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlansche Bank (DNB) voldoende ruimte om effectief toezicht uit te oefenen. Dit schrijft Eumedion in een vandaag gezonden brief aan de Vaste Commissie voor Financiën van de Tweede Kamer. De brief is een reactie op het onlangs bij de Tweede Kamer ingediende wetsvoorstel om de aansprakelijkheid van beide financiële toezichthouders wettelijk te beperken.

Eumedion geeft in de reactie aan dat de Nederlandse rechter in de bestaande praktijk al zeer terughoudend is met het aannemen van aansprakelijkheid van de financiële toezichthouders. Benadeelden dienen nu hoge hordes te nemen om financiële toezichthouders met succes aansprakelijk te kunnen stellen. Door de aansprakelijkheid van financiële toezichthouders wettelijk te beperken is de kans reëel dat benadeelden (nog) vaker zelf hun schade moeten dragen, aldus Eumedion. Het is ook de vraag of een wettelijke aansprakelijkheid van DNB en de AFM tot effectiever toezicht zal leiden. Met een beperking van de aansprakelijkheid kan mogelijk zelfs de preventieve functie van potentiële aansprakelijkheid worden verzwakt. Eumedion geeft de Tweede Kamer daarom in overweging om het voorstel tot wettelijke beperking van aansprakelijkheid van toezichthouders niet door te zetten en in plaats daarvan de bestaande praktijk waarin de rechter op grond van  de zorgvuldigheidsnorm (Vie d’ Or) over aansprakelijkheidsclaims beslist, in tact te laten.