Eumedion Nieuwsbrief van juli 2018

31-07-2018

De juli-editie van de Eumedion Nieuwsbrief is vandaag gepubliceerd. De Eumedion Nieuwsbrief bevat een overzicht van de actuele corporate governance en duurzaamheidsontwikkelingen in binnen- en buitenland.


Eumedion verwerpt idee dat de Europese Commissie zelfstandig IFRS zou moeten kunnen aanpassen

20-07-2018

De Europese Unie (EU) is de afgelopen decennia een drijvende kracht geweest achter de ambitie om tot wereldwijd geaccepteerde financiële verslaggevingsstandaarden (IFRS) te komen. Inmiddels vereisen 144 landen IFRS voor beursgenoteerde ondernemingen, waarbij er slechts een beperkt aantal voorbeelden zijn waar individuele landen van afwijken. In de huidige goede en steeds betere vergelijkbaarheid van jaarrekeningen schuilt ook de kracht van IFRS voor beleggers. Eumedion vindt dat dit zo moet blijven, zo blijkt uit haar vandaag ingediende reactie op de Europese consultatie over een mogelijke hervorming van de Europese verslaggevingsregels.


Besluit implementatie herziene pensioenrichtlijn moet meer rekening houden met governancefactoren

06-07-2018

In het ontwerpbesluit inzake de implementatie van de herziene Europese pensioenrichtlijn moet meer rekening worden gehouden met governancefactoren. Dit stelt Eumedion in haar vandaag ingezonden commentaar op het ontwerpbesluit.


Eumedion-evaluatie AVA-seizoen 2018: aandeelhouders steeds kritischer over bestuurdersbeloningen

06-07-2018

Aandeelhouders staan steeds kritischer tegenover voorstellen tot wijziging van het beloningsbeleid. Daar waar in het verleden aandeelhouders vooral beoordeelden of het nieuwe beloningsbeleid voldeed aan het principe ‘beloning naar prestatie’, kijken zij nu ook kritisch naar de uitwerking van het nieuwe beleid op de hoogte van de bestuurdersbeloningen. Dit blijkt uit het vandaag gepubliceerde evaluatierapport van Eumedion over de in het voorjaar gehouden aandeelhoudersvergaderingen (AVA’s) van de Nederlandse beursondernemingen.