Eumedion pleit voor harmonisatie van duurzaamheidsverslaggeving

20-08-2019

De standaarden op het terrein van duurzaamheidsverslaggeving moeten zo snel mogelijk worden geharmoniseerd en verplicht worden gesteld voor de Europese beursgenoteerde ondernemingen. Eumedion wil dat dit project onderdeel wordt van een geactualiseerd actieplan om de Europese Kapitaalmarktunie verder te verbreden en te verdiepen. Dit schrijft Eumedion in haar vandaag ingezonden reactie op de consultatie van de ‘Next CMU High-Level Group’ over de toekomst van de Europese Kapitaalmarktunie.


Eumedion steunt in grote lijnen conceptstandaarden voor opstellen EU-klimaatbenchmarks

02-08-2019

Eumedion kan zich in grote lijnen verenigen met het ontwerpadvies van de Europese Technische Expertgroep Duurzame Financiering over de standaarden voor het samenstellen van de ‘EU-klimaattransitiebenchmarks’ en de ‘Op Parijs afgestemde EU-benchmarks’. Dit blijkt uit het Eumedion-commentaar op het ontwerpadvies dat Eumedion vandaag heeft ingediend.


Eumedion Nieuwsbrief van juli 2019

31-07-2019

De juli-editie van de Eumedion Nieuwsbrief is vandaag gepubliceerd. De Eumedion Nieuwsbrief bevat een overzicht van de actuele corporate governance en duurzaamheidsontwikkelingen in binnen- en buitenland.


Eumedion nuanceert bestaan van kortetermijngeneigdheid op de financiële markten

29-07-2019

Er is weinig ‘harde’ informatie dat de Europese kapitaalmarkt wordt geteisterd door kortermijngeneigdheid bij (institutionele) beleggers en bij bestuurders van beursgenoteerde ondernemingen. Dit stelt Eumedion in haar vandaag ingezonden reactie op de consultatie van de koepel van Europese beurstoezichthouders ESMA over ongewenste kortetermijndruk op ondernemingen door de financiële sector.