Eumedion positief over herziene NBA-handreiking over rol accountant bij corporate governance informatie

06-12-2017

Eumedion juicht het toe dat de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) handen en voeten geeft aan de verwachte werkzaamheden van de accountant bij zijn onderzoek van de door beursgenoteerde onderneming verschafte corporate governance informatie. Eumedion kan zich in algemene zin vinden in de concept herziene handreiking die de NBA over dit onderwerp heeft opgesteld. Dit schrijft Eumedion in haar vandaag ingezonden commentaar op het NBA-consultatiedocument.


Eumedion Nieuwsbrief van november 2017

30-11-2017

De november-editie van de Eumedion Nieuwsbrief is vandaag gepubliceerd. De Eumedion Nieuwsbrief bevat een overzicht van de actuele corporate governance en duurzaamheidsontwikkelingen in binnen- en buitenland.


Eumedion overwegend positief over ontwerpwetsvoorstel 'dwangakkoord'

29-11-2017

Eumedion is verheugd dat het Ministerie van Justitie en Veiligheid een ontwerpwetsvoorstel heeft opgesteld dat voorziet in een preventief herstructureringsraamwerk waardoor onnodige faillissementen van levensvatbare ondernemingen kunnen worden voorkomen. Dat schrijft Eumedion in haar vandaag ingediende commentaar op dit ontwerpwetsvoorstel.


"Bedenktijd veel schadelijker voor reputatie van Nederland als investeringsland dan voordelen afschaffing dividendbelasting"

17-11-2017

De introductie van een wettelijke bedenktijd van 250 dagen, zoals opgenomen in het regeerakkoord van het kabinet-Rutte III, berokkent het Nederlandse beleggingsklimaat veel meer schade dan de marginale rendementsverhoging door middel van de afschaffing van de dividendbelasting. “We hebben nu de bizarre situatie waarbij Nederland meer dan 40 miljard euro armer wordt [de netto contante waarde van het afschaffen van de dividendbelasting voor de Nederlandse Staat], haar reputatie bij buitenlandse beleggers grote schade toebrengt en het aan de kiezer verkocht wordt dat het goed is voor de Nederlandse belastingbetaler”. Dat stelde belegger Adriaan de Mol van Otterloo (oprichter en manager van de Britse vermogensbeheerder Intrinsic Value Investors) in zijn speech tijdens het afgelopen woensdag gehouden Eumedion-symposium. Het symposium had als thema ‘Extra bescherming van Nederlandse beursondernemingen: noodzaak of hypocrisie?’. Vrijwel alle sprekers vonden extra bescherming onnodig, irrelevant dan wel tekenend voor de “zesjescultuur” in Nederland.