Beleggers keren zich tegen de invoering van dubbel stemrecht in België

17-10-2018

Internationale institutionele beleggers en aandeelhoudersorganisaties verwerpen het voornemen van de Belgische regering om het voor Belgische beursgenoteerde ondernemingen mogelijk te maken dubbel stemrecht toe te kennen aan aandeelhouders die hun aandelen ten minste twee jaar ononderbroken aanhouden. Een dergelijk mechanisme doet afbreuk aan het voor internationale institutionele beleggers belangrijke principe van 'één aandeel, één stem' en zal met name die aandeelhouders bevoordelen die al een controlerend belang hebben. De positie van minderheidsaandeelhouders wordt hierdoor negatief aangetast. Een brief met deze strekking is recentelijk door het Belgische aandeelhoudersadvieskantoor Deminor naar het Belgische parlement gestuurd. De inhoud van de brief wordt door verschillende institutionele beleggers en -organisaties, waaronder Eumedion, onderschreven.


Institutionele beleggers willen meer vrouwelijke bestuurders en commissarissen bij beursbedrijven

16-10-2018

De bij Eumedion aangesloten institutionele beleggers vinden dat de Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen meer werk moeten maken van het benoemen van vrouwelijke bestuurders en commissarissen. Eumedion heeft hiertoe een brief naar alle beursgenoteerde ondernemingen gestuurd die nog onder het wettelijke streefcijfer van ten minste 30% vrouwelijke statutair bestuurders en commissarissen zitten.


Eumedion vraagt beursbedrijven om beter te rapporteren over lange termijn waardecreatie en diversiteit

16-10-2018

Institutionele beleggers roepen de Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen op om beter te rapporteren over hoe zij op lange termijn denken waarde te kunnen blijven creëren voor al hun stakeholders, inclusief de samenleving. Dit staat in de Speerpuntenbrief 2019 die Eumedion recentelijk naar de beursgenoteerde ondernemingen heeft gestuurd.


Eumedion steunt ESMA-voorstel om aantal risicofactoren in prospectus te beperken

04-10-2018

Eumedion staat positief tegenover het voorstel van de Europese koepel van beurstoezichthouders ESMA om het aantal verschillende risicocategorieën in een prospectus te maximeren op tien. Dit schrijft Eumedion in de vandaag ingediende reactie op door ESMA opgestelde conceptrichtsnoeren over de risicoparagraaf van een prospectus.