Uitgelicht

Beleggers en bedrijven naar dialoog duurzaamheid

De relatie tussen aandeelhouders en beursgenoteerde ondernemingen is veelbesproken. Lang voor maatschappelijke kritiek die ontstond tijdens de financiële crisis, was er al veel ergernis hoe aandeelhouders probeerden hun vaak op de korte termijn gerichte belang te laten voorgaan boven andere stakeholders

Betrokkenheid is medicijn tegen activisme en slecht bestuur

De kwaliteit van de governance van financiële en beursondernemingen staat sinds de financiële crisis weer volop in de maatschappelijke discussie, en terecht. De commissie de Wit en de Europese Commissie hebben in hun rapporten geen enkel heilig huisje gespaard en hun twijfels geuit over de deskundigheid van bestuurders en commissarissen, de kritische blik van accountants, de effectiviteit van governancecodes en de rol stemadviesbureaus, Zij hebben alle mogelijke factoren die van invloed zijn op de kwaliteit van het ondernemingsbestuur kritisch bekeken. Ook de institutionele belegger werd aangesproken op zijn rol in de crisis. Zij hebben de handschoen opgepakt om hun eigen governance te verbeteren. Dat heeft in het Verenigd Koninkrijk geleid tot een stewardship code. In Nederland heeft Eumedion begin deze maand de zogenoemde Best Practices geïntroduceerd.

Aandeelhouderswaarde van de accountant

Op 8 september werd onder leiding van publicist en hoogleraar Journalistiek Jeroen Smit een seminar gehouden over de aandeelhouderswaarde van de accountant. De samenleving en andere stakeholders zoals de grote beleggers verwachten veel meer van de accountants, dan zij tot voor kort als hun taak zagen. Maar met het Plan van Aanpak heeft de accountant de rol van Poortwachter op zich genomen. Het debat bij NBA in Amsterdam ging in de op de vraag of die rol de aandeelhouderswaarde van de accountant en daarmee van de onderneming die hij controleert verhoogt.

Wetsvoorstel kleinering kleine partijen

04-07-2012

Wouter Kuijpers

Met een beetje geluk komt er donderdag 5 juli in de Tweede Kamer een einde aan
de lange behandeling van het  ‘wetsvoorstel Frijns’ dat betrekking heeft op de governance van beursvennootschappen. Een omstreden element van het wetsvoorstel is om aandeelhouders die een kleiner belang dan 3% hebben voortaan uit te sluiten van het recht om onderwerpen te agenderen voor aandeelhoudersvergaderingen.

 

Aandeelhoudersvergaderingen vertonen opvallende  overeenkomsten met de vergaderingen van de Tweede Kamer. Zo zijn er ook in de Tweede Kamer grotere en kleinere partijen, vertegenwoordigen de meeste kamerleden niet zichzelf maar anderen, en heeft de Tweede Kamer de mogelijkheid om bestuurders vervroegd naar huis te sturen.
 

Een interessant gedachte-experiment is dan ook om het schrappen van het agenderingsrecht toe te passen op de Tweede Kamer. Dit zou bijvoorbeeld de volgende rapportage op TV en in kranten kunnen opleveren:


Den Haag, 4 juli 2012 - De minister van Binnenlandse Zaken heeft een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer ingediend om partijen die minder dan 3% van de zetels hebben (minder dan 5 zetels)  het recht om amendementen en moties in te dienen te ontnemen. Tijdens de parlementaire behandeling gisteravond reageerden de Partij voor de Dieren, de SGP en het lid Brinkman, allemaal onder de 3%-drempel, onthutst op het voorstel. ’Zo wordt het ons onmogelijk gemaakt om nog onderwerpen te agenderen voor de plenaire vergaderingen ‘, zei de woordvoerder van de Partij voor de Dieren.  De minister antwoordde dat dit juist de bedoeling van het voorstel was, omdat kleinere partijen niet een te groot stempel op vergaderingen van de Tweede Kamer mogen drukken. ’Maar wij zijn zelf de Tweede Kamer’, zei de verbolgen SGP-woordvoerder die het staatsrecht hoog in vaandel heeft staan. ’Als je onze invloed vermindert, neemt die van de Tweede Kamer als geheel ook af.’  De minister zag dit juist als een voordeel. ’Een wat minder actieve Tweede Kamer maakt het besturen van het land juist makkelijker.’ Het lid Brinkman brieste dat hij hiervoor niet bij de PVV was weggegaan. ’Ik wilde juist meer democratie, niet minder.’

De minister verbaasde zich intussen over de ontstane commotie en probeerde  deze te sussen door aan te geven dat de  partijen die minder dan vijf zetels hebben,  de vergaderingen van de Tweede Kamer gewoon mogen blijven bijwonen. Ook houden ze volgens de minister spreekrecht en  mogen zij zelfs blijven stemmen. De SGP-woordvoerder, normaliter de rust  zelve, gaf met barse stem aan dat de minister de kleinere partijen hiermee  ’drie sigaren uit eigen doos aanbood.’

De woordvoerders van D66 en de SP zaten er ondertussen wat stilletjes bij. Beide partijen hebben weliswaar meer dan vijf zetels, waardoor zij niet direct geraakt worden door de maatregel, maar  nog niet zo gek lang geleden zaten ook zij onder de 3%-drempel.  De woordvoerders van GroenLinks en de ChristenUnie voelden zich zichtbaar ongemakkelijk. De meest recente peilingen voor de aankomende verkiezingen geven aan dat zij weleens onder de 3%-procent drempel zouden kunnen uitkomen.

Van de grotere partijen nam de PVV het voor de kleinere partijen op. De woordvoerder van de PVV diende een amendement in met als doel voor de kleinere partijen het recht om amendementen en moties in te dienen te behouden.  Hij wil zoveel mogelijk belastingbetalers, ook degenen die op kleinere partijen hebben gestemd, invloed laten houden op de Tweede Kamer.

Waarschijnlijk wordt er morgen gestemd. Er tekent zich nog geen duidelijke uitkomst af. Zou de minister zijn voorstel toch door de Kamer krijgen?

 

Wouter Kuijpers

Legal Counsel en beleidsmedewerker corporate governance van Eumedion

wouter.kuijpers@eumedion.nl