Uitgelicht

Beleggers en bedrijven naar dialoog duurzaamheid

De relatie tussen aandeelhouders en beursgenoteerde ondernemingen is veelbesproken. Lang voor maatschappelijke kritiek die ontstond tijdens de financiële crisis, was er al veel ergernis hoe aandeelhouders probeerden hun vaak op de korte termijn gerichte belang te laten voorgaan boven andere stakeholders

Betrokkenheid is medicijn tegen activisme en slecht bestuur

De kwaliteit van de governance van financiële en beursondernemingen staat sinds de financiële crisis weer volop in de maatschappelijke discussie, en terecht. De commissie de Wit en de Europese Commissie hebben in hun rapporten geen enkel heilig huisje gespaard en hun twijfels geuit over de deskundigheid van bestuurders en commissarissen, de kritische blik van accountants, de effectiviteit van governancecodes en de rol stemadviesbureaus, Zij hebben alle mogelijke factoren die van invloed zijn op de kwaliteit van het ondernemingsbestuur kritisch bekeken. Ook de institutionele belegger werd aangesproken op zijn rol in de crisis. Zij hebben de handschoen opgepakt om hun eigen governance te verbeteren. Dat heeft in het Verenigd Koninkrijk geleid tot een stewardship code. In Nederland heeft Eumedion begin deze maand de zogenoemde Best Practices geïntroduceerd.

Aandeelhouderswaarde van de accountant

Op 8 september werd onder leiding van publicist en hoogleraar Journalistiek Jeroen Smit een seminar gehouden over de aandeelhouderswaarde van de accountant. De samenleving en andere stakeholders zoals de grote beleggers verwachten veel meer van de accountants, dan zij tot voor kort als hun taak zagen. Maar met het Plan van Aanpak heeft de accountant de rol van Poortwachter op zich genomen. Het debat bij NBA in Amsterdam ging in de op de vraag of die rol de aandeelhouderswaarde van de accountant en daarmee van de onderneming die hij controleert verhoogt.

Voor de draad ermee!; Meer en meer beleggers willen huurverplichtingen op de balans

13-11-2013

On 24 October 2013, the Capital Markets Advisory Committee (CMAC) took an unprecedented step to send a formal recommendation to the International Accounting Standards Board (IASB) on its efforts to put lease obligations on-balance. The CMAC is an independent global think-tank of investors that advises the IASB. The recommendation contains a unanimous statement of support for the IASB and FASB’s proposals on lessee accounting. The CMAC also explicitly advises against a ‘disclosures-only’ solution. Such disclosure-only solution would produce financial statements that are, for most investors, an inferior starting point for their financial analysis. Besides, a disclosure-only solution would not reduce costs for preparers because it would not remove the need for the costly gathering of information.

A disclosure only solution for leases is comparable with ordering lasagne, and instead of getting lasagne, you are supposed to be happy with the individual ingredients being served… thanks, but no thanks.

CMAC’s positive formal recommendation succeeds a rather negative view published by an investor group advising the FASB. The 'Investor Advisory Committee' surprised both the leases project’s friends (mostly investors) and foes (predominantly lessor companies and some preparers). Especially, because this negative advise is not in line with the positive feedback that the leases project received from the majority of investors on the basic question whether leases should be visible on the face of the primary financial statements.

On 14 October 2013, the CFA Institute added to the list of support for leases being reported on-balance.

Let’s all keep in mind that the purpose of financial statements is to provide useful and cost effective information for investors. It is external reporting for investors, not a report for management. Some forget that even though the preparer pays the bills for financial reporting, it is the investor that ultimately bears these costs. Cost effectiveness of financial reporting therefore should incorporate both the costs of reporting paid by preparers, and the costs that investors make to analyse these useful reports.

My take is that where resistance against leases on-balance is highest, this improvement is likely to be needed most.

In short: bring them on!

Martijn Bos is policy advisor audit & reporting Eumedion, co-chair of IASB’s independent Capital Markets Advisory Committee and member of the Dutch Accounting Standards Board

Related documents:
December 2012: Eumedion statement of support on the boards’ tentative thoughts on leases
September 2013: Eumedion response to ED leases 2013