Uitgelicht

Beleggers en bedrijven naar dialoog duurzaamheid

De relatie tussen aandeelhouders en beursgenoteerde ondernemingen is veelbesproken. Lang voor maatschappelijke kritiek die ontstond tijdens de financiële crisis, was er al veel ergernis hoe aandeelhouders probeerden hun vaak op de korte termijn gerichte belang te laten voorgaan boven andere stakeholders

Betrokkenheid is medicijn tegen activisme en slecht bestuur

De kwaliteit van de governance van financiële en beursondernemingen staat sinds de financiële crisis weer volop in de maatschappelijke discussie, en terecht. De commissie de Wit en de Europese Commissie hebben in hun rapporten geen enkel heilig huisje gespaard en hun twijfels geuit over de deskundigheid van bestuurders en commissarissen, de kritische blik van accountants, de effectiviteit van governancecodes en de rol stemadviesbureaus, Zij hebben alle mogelijke factoren die van invloed zijn op de kwaliteit van het ondernemingsbestuur kritisch bekeken. Ook de institutionele belegger werd aangesproken op zijn rol in de crisis. Zij hebben de handschoen opgepakt om hun eigen governance te verbeteren. Dat heeft in het Verenigd Koninkrijk geleid tot een stewardship code. In Nederland heeft Eumedion begin deze maand de zogenoemde Best Practices geïntroduceerd.

Aandeelhouderswaarde van de accountant

Op 8 september werd onder leiding van publicist en hoogleraar Journalistiek Jeroen Smit een seminar gehouden over de aandeelhouderswaarde van de accountant. De samenleving en andere stakeholders zoals de grote beleggers verwachten veel meer van de accountants, dan zij tot voor kort als hun taak zagen. Maar met het Plan van Aanpak heeft de accountant de rol van Poortwachter op zich genomen. Het debat bij NBA in Amsterdam ging in de op de vraag of die rol de aandeelhouderswaarde van de accountant en daarmee van de onderneming die hij controleert verhoogt.

Veranker maatschappelijke doelstellingen in statuten

27-07-2017

Grote ondernemingen zijn onmisbaar in de aanpak van belangrijke maatschappelijke issues, zoals het realiseren van de Sustainable Development Goals. Ondernemingen leggen hun maatschappelijke doelstelling alleen niet vast. Een gemiste kans.

Veel beursvennootschappen gaan inmiddels een stap verder dan de herziene Nederlandse Corporate Governance Code vraagt. Philips streeft naar het verbeteren van de levenskwaliteit van 3 miljard mensen in 2025, terwijl DSM de ondernemingsstrategie nadrukkelijk in lijn brengt met de eerdergenoemde Sustainable Development Goals. Deze doelen behoeven schaalbare oplossingen en daar kan DSM een belangrijke bijdrage aan leveren, betoogt bestuursvoorzitter Feike Sijbesma.

Unilevers Paul Polman acht duurzame, rechtvaardige groei het enige acceptabele bedrijfsmodel. Ook Karl Guha van Van Lanschot Kempen schrijft in zijn jaarverslag dat het vermogen tot het genereren en behouden van welvaart voor klanten en voor de maatschappij het bestaansrecht vormt van zijn onderneming.

Ondernemingen die het streven naar meervoudige waardecreatie zien als fundamenteel uitgangspunt van hun strategie, zouden dat moeten vastleggen in hun statutaire doelomschrijving. Bestuurders en commissarissen zijn hier dan aan gebonden en kunnen optreden als deze doelstelling wordt bedreigd, bijvoorbeeld bij een dreigende overname.

Bovendien blijven ondernemingen koersvast als een bestuurlijke duurzame voorvechter, zoals Polman, Sijbesma of Guha, vertrekt. Tot slot biedt verankering duidelijkheid aan institutionele beleggers, die in toenemende mate naast financiële waarde ook maatschappelijke impact nastreven.

Sjoerd Kamerbeek is advocaat bij Van Doorne N.V., Daan Spaargaren is beleidsadviseur duurzaamheid bij Eumedion

Dit artikel is ook gepubliceerd in Het Financieele Dagblad van 27 juli 2017