Uitgelicht

Beleggers en bedrijven naar dialoog duurzaamheid

De relatie tussen aandeelhouders en beursgenoteerde ondernemingen is veelbesproken. Lang voor maatschappelijke kritiek die ontstond tijdens de financiële crisis, was er al veel ergernis hoe aandeelhouders probeerden hun vaak op de korte termijn gerichte belang te laten voorgaan boven andere stakeholders

Betrokkenheid is medicijn tegen activisme en slecht bestuur

De kwaliteit van de governance van financiële en beursondernemingen staat sinds de financiële crisis weer volop in de maatschappelijke discussie, en terecht. De commissie de Wit en de Europese Commissie hebben in hun rapporten geen enkel heilig huisje gespaard en hun twijfels geuit over de deskundigheid van bestuurders en commissarissen, de kritische blik van accountants, de effectiviteit van governancecodes en de rol stemadviesbureaus, Zij hebben alle mogelijke factoren die van invloed zijn op de kwaliteit van het ondernemingsbestuur kritisch bekeken. Ook de institutionele belegger werd aangesproken op zijn rol in de crisis. Zij hebben de handschoen opgepakt om hun eigen governance te verbeteren. Dat heeft in het Verenigd Koninkrijk geleid tot een stewardship code. In Nederland heeft Eumedion begin deze maand de zogenoemde Best Practices geïntroduceerd.

Aandeelhouderswaarde van de accountant

Op 8 september werd onder leiding van publicist en hoogleraar Journalistiek Jeroen Smit een seminar gehouden over de aandeelhouderswaarde van de accountant. De samenleving en andere stakeholders zoals de grote beleggers verwachten veel meer van de accountants, dan zij tot voor kort als hun taak zagen. Maar met het Plan van Aanpak heeft de accountant de rol van Poortwachter op zich genomen. Het debat bij NBA in Amsterdam ging in de op de vraag of die rol de aandeelhouderswaarde van de accountant en daarmee van de onderneming die hij controleert verhoogt.

Shell verandert klimaat voor aandeelhoudersresoluties

06-02-2015

Op 29 januari deed Shell iets opmerkelijks. De oliereus sprak haar steun uit vóór een aandeelhoudersresolutie waarin een coalitie van aandeelhouders de onderneming oproept om transparanter te zijn over kansen en risico’s van klimaatverandering. Dezelfde dag verklaarde Shell-CEO Ben van Beurden tegenover De Volkskrant dat ‘als investeerders afhaken, daar anderen voor terugkomen’. En vervolgens: ‘Het betekent waarschijnlijk iets minder kerken en universiteiten, maar meer hedgefondsen. Shell zal altijd investeerders vinden’. Ofwel, aandelen Shell van de hand doen om zo de koers van het bedrijf te verleggen heeft geen zin, aldus van Beurden.

Zie daar de positie van Shell in de steeds scherper wordende discussie rond investeringen in fossiele energie. De campagne Fossielvrij NL is de Nederlandse afgeleide van een wereldwijde beweging die, overtuigd van de carbon bubble, universiteiten, kerken en institutionele beleggers aanspoort te desinvesteren uit fossiele energie. Pensioenfonds ABP is bijvoorbeeld een belangrijk doel van de campagne, maar ook de Vrije Universiteit en de Universiteit Utrecht worden opgeroepen uit fossiele, en in duurzame energie te stappen.

Het andere kamp bestaat uit aandeelhouders die hun invloed aanwenden om de fossiele industrie te bewegen tot meer openheid en in toekomstscenario’s rekening te houden met de gevolgen van de opwarming van de aarde. Mede met het oog op de naderende klimaattop eind dit jaar in Parijs vraagt een coalitie van aandeelhouders om in de strategie rekening te houden met internationale afspraken rond klimaatverandering. En vooralsnog met succes, getuige de toegezegde transparantie bij Shell.

De komende jaren blijft de discussie over de carbon bubble en fossiele investeringen actueel. Daar verandert de opvallende beweging richting transparantie bij Shell niets aan. Maar de beter geïnformeerde aandeelhouder is vooralsnog belangrijke winst.

Daan Spaargaren is beleidsmedewerker duurzaamheid bij Eumedion