Uitgelicht

Beleggers en bedrijven naar dialoog duurzaamheid

De relatie tussen aandeelhouders en beursgenoteerde ondernemingen is veelbesproken. Lang voor maatschappelijke kritiek die ontstond tijdens de financiële crisis, was er al veel ergernis hoe aandeelhouders probeerden hun vaak op de korte termijn gerichte belang te laten voorgaan boven andere stakeholders

Betrokkenheid is medicijn tegen activisme en slecht bestuur

De kwaliteit van de governance van financiële en beursondernemingen staat sinds de financiële crisis weer volop in de maatschappelijke discussie, en terecht. De commissie de Wit en de Europese Commissie hebben in hun rapporten geen enkel heilig huisje gespaard en hun twijfels geuit over de deskundigheid van bestuurders en commissarissen, de kritische blik van accountants, de effectiviteit van governancecodes en de rol stemadviesbureaus, Zij hebben alle mogelijke factoren die van invloed zijn op de kwaliteit van het ondernemingsbestuur kritisch bekeken. Ook de institutionele belegger werd aangesproken op zijn rol in de crisis. Zij hebben de handschoen opgepakt om hun eigen governance te verbeteren. Dat heeft in het Verenigd Koninkrijk geleid tot een stewardship code. In Nederland heeft Eumedion begin deze maand de zogenoemde Best Practices geïntroduceerd.

Aandeelhouderswaarde van de accountant

Op 8 september werd onder leiding van publicist en hoogleraar Journalistiek Jeroen Smit een seminar gehouden over de aandeelhouderswaarde van de accountant. De samenleving en andere stakeholders zoals de grote beleggers verwachten veel meer van de accountants, dan zij tot voor kort als hun taak zagen. Maar met het Plan van Aanpak heeft de accountant de rol van Poortwachter op zich genomen. Het debat bij NBA in Amsterdam ging in de op de vraag of die rol de aandeelhouderswaarde van de accountant en daarmee van de onderneming die hij controleert verhoogt.

Bankaandelen: voor beleggers voorlopig nog weinig lekkers aan te ontdekken

13-06-2014

De discussie over de toekomst van de bankensector wordt tot nu toe vooral gevoerd door de politiek, de publieke toezichthouders, wetenschap en de banken zelf. De kapitaalverschaffers van banken roeren zich veel minder, terwijl zij een cruciale rol spelen bij de financiering van banken, bij de eventuele benodigde versterking van de kapitaalbuffers via de uitgifte van aandelen en bij de geplande (hernieuwde) beursgang van ABN AMRO en mogelijk ook van SNS. De Nederlandsche Bank (DNB) schreef recentelijk in zijn ‘Visie toezicht 2014 – 2018’ dat er de komende vier jaar voor dividenduitkeringen “nauwelijks of geen ruimte” zal zijn. Beleggers moeten volgens DNB rekening houden met de uitgifte van nieuwe aandelen om het eigen vermogen van banken te helpen versterken. De Tweede Kamer heeft dit in een op 27 mei aangenomen motie nog eens bevestigd. Kapitaalverschaffers worden door de publieke toezichthouder, politiek en wetenschap in de rol geschoven van “u vraagt, wij draaien” of beter gezegd: “wij vragen, u belegt!”. Politici, wetenschappers en de publieke toezichthouder kunnen nog wel eens van de koude kermis thuis komen.


Vooruitblik op het AVA-seizoen-2014

19-02-2014

Net als voorgaande jaren zal ook dit jaar Sligro Food Group het seizoen van aandeelhoudersvergaderingen (‘AVA-seizoen’) aftrappen en wel op 19 maart. Hieronder een aantal voorziene ‘overall highlights’ van het komende AVA-seizoen vanuit het perspectief van institutionele beleggers.


Financiële sector kan duurzaamheid aanjagen

16-01-2014

De afgelopen vijf crisisjaren lag de financiële sector continu onder vuur, falende banken en kortende pensioenfondsen domineerden het nieuws. Maar juist in deze periode maakte verantwoord beleggen een ongekende groei door. Een reden voor nieuw vertrouwen, het is tijd de financiële sector te omarmen als de motor voor een duurzame economie.

Op dit moment wordt op ruim een vijfde van het wereldwijd belegde vermogen een verantwoord beleggingsbeleid toegepast. Daarmee geven steeds meer beleggers aan dat naast een goed rendement ook niet-financiële prestaties van ondernemingen belangrijk zijn. Zij letten vaker op duurzaamheidsissues zoals milieubeleid, sociaal beleid en goed ondernemingsbestuur.


Hypocrisie

27-11-2013

In een ingezonden stuk in het Financieele Dagblad van 18 november bekritiseert Lars Moratis de inspanningen van de Rabobank op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Moratis ziet een discrepantie tussen de claims en de werkelijkheid wat betreft MVO, volgens hem levert het Libor-schandaal ‘het onomstotelijke bewijs dat ook Rabobank niet immuun is voor het wangedrag dat kenmerkend is voor de financiële sector’.

Op de eerste plaats zijn commentaren die zonder nuance  een sticker met wangedrag op ‘de financiële sector’ plakken lastig serieus te nemen. Er gaan zeker dingen mis, maar ik hoef u niet te vertellen dat binnen heel veel banken, pensioenfondsen, en bij institutionele beleggers heel hard wordt gewerkt aan een verantwoorde sector. Bovendien, wangedrag is een wijdverbreid verschijnsel, dat ook plaatsvindt bij vele ondernemingen en instellingen buiten de financiële sector.