Uitgelicht

Beleggers en bedrijven naar dialoog duurzaamheid

De relatie tussen aandeelhouders en beursgenoteerde ondernemingen is veelbesproken. Lang voor maatschappelijke kritiek die ontstond tijdens de financiële crisis, was er al veel ergernis hoe aandeelhouders probeerden hun vaak op de korte termijn gerichte belang te laten voorgaan boven andere stakeholders

Betrokkenheid is medicijn tegen activisme en slecht bestuur

De kwaliteit van de governance van financiële en beursondernemingen staat sinds de financiële crisis weer volop in de maatschappelijke discussie, en terecht. De commissie de Wit en de Europese Commissie hebben in hun rapporten geen enkel heilig huisje gespaard en hun twijfels geuit over de deskundigheid van bestuurders en commissarissen, de kritische blik van accountants, de effectiviteit van governancecodes en de rol stemadviesbureaus, Zij hebben alle mogelijke factoren die van invloed zijn op de kwaliteit van het ondernemingsbestuur kritisch bekeken. Ook de institutionele belegger werd aangesproken op zijn rol in de crisis. Zij hebben de handschoen opgepakt om hun eigen governance te verbeteren. Dat heeft in het Verenigd Koninkrijk geleid tot een stewardship code. In Nederland heeft Eumedion begin deze maand de zogenoemde Best Practices geïntroduceerd.

Aandeelhouderswaarde van de accountant

Op 8 september werd onder leiding van publicist en hoogleraar Journalistiek Jeroen Smit een seminar gehouden over de aandeelhouderswaarde van de accountant. De samenleving en andere stakeholders zoals de grote beleggers verwachten veel meer van de accountants, dan zij tot voor kort als hun taak zagen. Maar met het Plan van Aanpak heeft de accountant de rol van Poortwachter op zich genomen. Het debat bij NBA in Amsterdam ging in de op de vraag of die rol de aandeelhouderswaarde van de accountant en daarmee van de onderneming die hij controleert verhoogt.

Samenwerkende aandeelhouders krijgen veel gedaan

12-02-2015

De afgelopen weken hebben twee sprekende voorbeelden laten zien van effectieve samenwerking tussen aandeelhouders. Eind januari overtuigde een groep van 151 aandeelhouders Shell om transparanter te zijn over de gevolgen van de klimaatverandering op het verdienmodel van het olie- en gasbedrijf. Daarover heeft Daan Spaargaren al een blog geschreven. Begin februari kreeg een groep internationale beleggers, waaronder Eumedion, de Italiaanse regering zover om haar besluit te herroepen om Italiaanse beursondernemingen langer de gelegenheid te geven relatief eenvoudig aandelen met dubbel stemrecht in te voeren. In plaats van een gewone meerderheid van de stemmen is nu weer de normale gekwalificeerde, twee-derde, stemmeerderheid benodigd. De Financial Times had het over een U-turn van de Italiaanse regering.


Shell verandert klimaat voor aandeelhoudersresoluties

06-02-2015

Op 29 januari deed Shell iets opmerkelijks. De oliereus sprak haar steun uit vóór een aandeelhoudersresolutie waarin een coalitie van aandeelhouders de onderneming oproept om transparanter te zijn over kansen en risico’s van klimaatverandering. Dezelfde dag verklaarde Shell-CEO Ben van Beurden tegenover De Volkskrant dat ‘als investeerders afhaken, daar anderen voor terugkomen’. En vervolgens: ‘Het betekent waarschijnlijk iets minder kerken en universiteiten, maar meer hedgefondsen. Shell zal altijd investeerders vinden’. Ofwel, aandelen Shell van de hand doen om zo de koers van het bedrijf te verleggen heeft geen zin, aldus van Beurden.


De maatschappelijke verantwoordelijkheid van institutionele beleggers

15-12-2014

Hebben pensioenfondsen en vermogensbeheerders een verantwoordelijkheid die strekt tot buiten de kring van de achterliggende begunstigden en cliënten? Hebben deze institutionele beleggers met andere woorden een maatschappelijke verantwoordelijkheid? Deze vraag staat centraal in het dit voorjaar door de Europese Commissie gepubliceerde richtlijnvoorstel ‘aandeelhoudersbetrokkenheid’, waarover momenteel in Brussel druk wordt onderhandeld.


Amsterdam kent al genoeg musea

10-07-2014

Met Euronext, NN en IMCD heeft Euronext Amsterdam recentelijk drie grote nieuwe beursintroducties mogen begroeten. Afgelopen jaar zagen we al nieuwe noteringen van Gemalto, OCI en Altice, weliswaar van origine geen Nederlandse ondernemingen, maar toch. En er zit nog meer in het vat, waaronder een rentree van ABN AMRO. Een dergelijke toeloop van ondernemingen hebben we lange tijd niet ervaren. De Nederlandse publieke aandelenmarkt gaat het dus voor de wind, zo lijkt het.