Uitgelicht

Beleggers en bedrijven naar dialoog duurzaamheid

De relatie tussen aandeelhouders en beursgenoteerde ondernemingen is veelbesproken. Lang voor maatschappelijke kritiek die ontstond tijdens de financiële crisis, was er al veel ergernis hoe aandeelhouders probeerden hun vaak op de korte termijn gerichte belang te laten voorgaan boven andere stakeholders

Betrokkenheid is medicijn tegen activisme en slecht bestuur

De kwaliteit van de governance van financiële en beursondernemingen staat sinds de financiële crisis weer volop in de maatschappelijke discussie, en terecht. De commissie de Wit en de Europese Commissie hebben in hun rapporten geen enkel heilig huisje gespaard en hun twijfels geuit over de deskundigheid van bestuurders en commissarissen, de kritische blik van accountants, de effectiviteit van governancecodes en de rol stemadviesbureaus, Zij hebben alle mogelijke factoren die van invloed zijn op de kwaliteit van het ondernemingsbestuur kritisch bekeken. Ook de institutionele belegger werd aangesproken op zijn rol in de crisis. Zij hebben de handschoen opgepakt om hun eigen governance te verbeteren. Dat heeft in het Verenigd Koninkrijk geleid tot een stewardship code. In Nederland heeft Eumedion begin deze maand de zogenoemde Best Practices geïntroduceerd.

Aandeelhouderswaarde van de accountant

Op 8 september werd onder leiding van publicist en hoogleraar Journalistiek Jeroen Smit een seminar gehouden over de aandeelhouderswaarde van de accountant. De samenleving en andere stakeholders zoals de grote beleggers verwachten veel meer van de accountants, dan zij tot voor kort als hun taak zagen. Maar met het Plan van Aanpak heeft de accountant de rol van Poortwachter op zich genomen. Het debat bij NBA in Amsterdam ging in de op de vraag of die rol de aandeelhouderswaarde van de accountant en daarmee van de onderneming die hij controleert verhoogt.

Business case voor armoede

‘Er is geen business case voor aanhoudende armoede’, betoogde Unilever CEO Paul Polman laatst tijdens een duurzaamheidsdebat. Op het eerste gehoor een quote die zo op een tegeltje past aan de muur van grijsgedraaide clichés. Maar Polman’s uitspraak is interessant als je bedenkt hoe hij 20 jaar geleden werd uitgelegd. Toen was armoedebestrijding het domein van hulporganisaties en ontwikkelingssamenwerking, nu steeds meer van ondernemingen.


Institutionele belegger is kritische bijrijder geworden

04-01-2016

De participatie van aandeelhouders in de besluitvorming op de aandeelhoudersvergaderingen van Nederlandse beursondernemingen is nog nooit zo hoog geweest als in 2015. Bij de AEX-ondernemingen stemde gemiddeld 70% van het aandelenkapitaal over de besluiten die voorlagen. Dit is meer dan een verdubbeling in vergelijking met de situatie tien jaar geleden. De stijging wordt voor het grootste deel veroorzaakt door de grotere betrokkenheid van pensioenfondsen, vermogensbeheerders en verzekeraars bij de gang van zaken binnen de Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen. Deze groepen van institutionele beleggers houden gezamenlijk ongeveer 80% van de aandelen van de AEX-ondernemingen.


Nederland als afvoerputje van Europa

10-07-2015

Afgelopen woensdag stemde het Europees Parlement uiteindelijk tegen het amendement om in het richtlijnvoorstel aandeelhoudersbetrokkenheid de EU-lidstaten op te dragen aandeelhouders extra stemrecht, extra dividend, extra aandelen en/of belastingvoordelen toe te kennen wanneer zijn hun aandelen ten minste voor een aaneengesloten periode van twee jaar houden. Een meerderheid van het Europees Parlement werd door beleggersorganisaties, waaronder Eumedion, en individuele institutionele beleggers overtuigd dat uiteindelijk alleen oprichters, families en andere bestaande controlerende aandeelhouders van deze voordelen zouden profiteren en niet de pensioenfondsen, verzekeraars en vermogensbeheerders. Er komt derhalve geen Europese harmonisatie op dit terrein. Dit laat onverlet dat individuele lidstaten dergelijke rechten wel kunnen toestaan. Eén van die lidstaten is Nederland.


Vooruitblik op het AVA-seizoen 2015

16-03-2015

Komende woensdag trapt Sligro Food Group traditiegetrouw het seizoen van aandeelhoudersvergaderingen (‘AVA-seizoen’) af. Daarna volgen tot eind mei bijna honderd andere AVA’s. Veel beursgenoteerde ondernemingen hebben hun jaarverslag en hun AVA-agenda’s inmiddels gepubliceerd. De eerste opvallende bevindingen en trends zijn hieronder op een rijtje gezet.