Uitgelicht

Beleggers en bedrijven naar dialoog duurzaamheid

De relatie tussen aandeelhouders en beursgenoteerde ondernemingen is veelbesproken. Lang voor maatschappelijke kritiek die ontstond tijdens de financiële crisis, was er al veel ergernis hoe aandeelhouders probeerden hun vaak op de korte termijn gerichte belang te laten voorgaan boven andere stakeholders

Betrokkenheid is medicijn tegen activisme en slecht bestuur

De kwaliteit van de governance van financiële en beursondernemingen staat sinds de financiële crisis weer volop in de maatschappelijke discussie, en terecht. De commissie de Wit en de Europese Commissie hebben in hun rapporten geen enkel heilig huisje gespaard en hun twijfels geuit over de deskundigheid van bestuurders en commissarissen, de kritische blik van accountants, de effectiviteit van governancecodes en de rol stemadviesbureaus, Zij hebben alle mogelijke factoren die van invloed zijn op de kwaliteit van het ondernemingsbestuur kritisch bekeken. Ook de institutionele belegger werd aangesproken op zijn rol in de crisis. Zij hebben de handschoen opgepakt om hun eigen governance te verbeteren. Dat heeft in het Verenigd Koninkrijk geleid tot een stewardship code. In Nederland heeft Eumedion begin deze maand de zogenoemde Best Practices geïntroduceerd.

Aandeelhouderswaarde van de accountant

Op 8 september werd onder leiding van publicist en hoogleraar Journalistiek Jeroen Smit een seminar gehouden over de aandeelhouderswaarde van de accountant. De samenleving en andere stakeholders zoals de grote beleggers verwachten veel meer van de accountants, dan zij tot voor kort als hun taak zagen. Maar met het Plan van Aanpak heeft de accountant de rol van Poortwachter op zich genomen. Het debat bij NBA in Amsterdam ging in de op de vraag of die rol de aandeelhouderswaarde van de accountant en daarmee van de onderneming die hij controleert verhoogt.

Gezond verstand

16-01-2017

Gezonde voeding is één van de belangrijkste maatschappelijke trends. Onder aanvoering van dieetgoeroes neemt het onderwerp soms de vorm aan van een moderne religie, boeken worden volgeschreven met hippe geboden en verboden, al dan niet gebaseerd op een eindeloze stroom aan populairwetenschappelijk onderzoek. Maar zin of onzin, voor beleggers is de trend van groot belang.


Juridisch walhalla pakt slecht uit voor beleggingsklimaat in Nederland

25-10-2016

De rechten van aandeelhouders van Nederlandse beursondernemingen staan onder druk. Binnenlandse én buitenlandse beleggers maken zich steeds meer zorgen over de mogelijkheden die het Nederlandse vennootschapsrecht aan oprichters en controlerend aandeelhouders van beursondernemingen biedt om zich te verschansen tegen de invloed van minderheidsaandeelhouders. Dit beïnvloedt het Nederlandse beleggingsklimaat negatief.


De verspilling van verborgen honger

29-09-2016

Voor een goed en gezond leven heeft een lichaam minimaal 2100 calorieën per dag nodig, stelt het World Food Programme (WFP). Maar enkel calorieën tellen is kortzichtig, klinkt steeds luider de kritiek: eenzijdige voeding leidt tot verborgen honger, een chronisch gebrek aan essentiële vitamines en mineralen. Door verborgen honger zitten meer dan 2 miljard mensen gevangen in armoede en ziekte. Gezonde voeding is de sleutel tot welvaart, meer sociale gelijkheid en inclusieve economische groei.


Lange termijn en kwartaalberichten passen goed bij elkaar

17-06-2016

Sinds 1 januari 2016 zijn de beursgenoteerde ondernemingen niet meer wettelijk verplicht om beleggers op kwartaalbasis te berichten over de financiële situatie. Kwartaalcijfers zouden volgens de wetgever te veel focus op de korte termijn kunnen leggen. Van de 50 grootste Nederlandse beursondernemingen hebben tot nu toe alleen Aalberts Industries en Wereldhave gebruik gemaakt van de door de wetgever geboden optie. De omvang van de berichten over het eerste kwartaal 2016 liep uiteen van één pagina bij Sligro Food Group tot maar liefst 73 pagina’s bij ABN AMRO, waarvan de Staat nog steeds meerderheidsaandeelhouder is. Wijst dit resultaat erop dat Nederlandse beursondernemingen zich laten ringeloren door kortetermijnbeleggers of vinden de ondernemingen het te belangrijk om de kapitaalmarkt op vaste momenten te informeren over het reilen en zeilen? Ik denk dat het laatste dichter bij de waarheid ligt.