Uitgelicht

Beleggers en bedrijven naar dialoog duurzaamheid

De relatie tussen aandeelhouders en beursgenoteerde ondernemingen is veelbesproken. Lang voor maatschappelijke kritiek die ontstond tijdens de financiële crisis, was er al veel ergernis hoe aandeelhouders probeerden hun vaak op de korte termijn gerichte belang te laten voorgaan boven andere stakeholders

Betrokkenheid is medicijn tegen activisme en slecht bestuur

De kwaliteit van de governance van financiële en beursondernemingen staat sinds de financiële crisis weer volop in de maatschappelijke discussie, en terecht. De commissie de Wit en de Europese Commissie hebben in hun rapporten geen enkel heilig huisje gespaard en hun twijfels geuit over de deskundigheid van bestuurders en commissarissen, de kritische blik van accountants, de effectiviteit van governancecodes en de rol stemadviesbureaus, Zij hebben alle mogelijke factoren die van invloed zijn op de kwaliteit van het ondernemingsbestuur kritisch bekeken. Ook de institutionele belegger werd aangesproken op zijn rol in de crisis. Zij hebben de handschoen opgepakt om hun eigen governance te verbeteren. Dat heeft in het Verenigd Koninkrijk geleid tot een stewardship code. In Nederland heeft Eumedion begin deze maand de zogenoemde Best Practices geïntroduceerd.

Aandeelhouderswaarde van de accountant

Op 8 september werd onder leiding van publicist en hoogleraar Journalistiek Jeroen Smit een seminar gehouden over de aandeelhouderswaarde van de accountant. De samenleving en andere stakeholders zoals de grote beleggers verwachten veel meer van de accountants, dan zij tot voor kort als hun taak zagen. Maar met het Plan van Aanpak heeft de accountant de rol van Poortwachter op zich genomen. Het debat bij NBA in Amsterdam ging in de op de vraag of die rol de aandeelhouderswaarde van de accountant en daarmee van de onderneming die hij controleert verhoogt.

Irrationeel menselijk gedrag en strijd om grondstoffen

14-10-2011

‘Wanneer we allemaal ons eigen belang, onze eigen verlangens najagen, kan dit schadelijke gevolgen hebben voor het collectieve belang.’ Dat zei Joanne Kellermann, directeur van De Nederlandsche Bank, verantwoordelijk voor het toezicht op verzekeraars en het toezicht op pensioenfondsen en beleggingsinstellingen, woensdag op het jaarlijkse symposium van Eumedion in Rotterdam.
Eumedion's voorzitter Peter Borgdorff hielp de aanwezigen eraan herinneren dat Eumedion dit jaar haar eerste lustrum viert. Om nog beter met de deelnemers en andere betrokkenen te kunnen communiceren heeft Eumedion haar website vernieuwd.


Aandeelhouderswaarde van de accountant

21-09-2011

De middag werd afgetrapt door Robert van der Meer, hoogleraar Finance aan de Rijksuniversiteit Groningen – een collega daarmee van Smit die ook verbonden is aan Groningen. Van der Meer ging in op de verschillende manieren waarop aandeelhouderswaarde bepaald kan worden en op welke wijze de ondernemingsleiding deze aandeelhouderswaarde kan verhogen. Dat de accountant daarbij via de controle van de jaarrekening, zijn opmerkingen over de kwaliteit van het jaarverslag die hij deelt met de auditcommisie en zijn verklaring ook nog waarde kan toevoegen of afhalen, spreekt voor zich.


Betrokkenheid is medicijn tegen activisme en slecht bestuur

21-09-2011

De kwaliteit van de governance van financiële en beursondernemingen staat sinds de financiële crisis weer volop in de maatschappelijke discussie, en terecht. De commissie de Wit en de Europese Commissie hebben in hun rapporten geen enkel heilig huisje gespaard en hun twijfels geuit over de deskundigheid van bestuurders en commissarissen, de kritische blik van accountants, de effectiviteit van governancecodes en de rol stemadviesbureaus, Zij hebben alle mogelijke factoren die van invloed zijn op de kwaliteit van het ondernemingsbestuur  kritisch bekeken. Ook de institutionele belegger werd aangesproken op zijn rol in de crisis. Zij hebben de handschoen opgepakt om hun eigen governance te verbeteren. Dat heeft in het Verenigd Koninkrijk geleid tot een stewardship code. In Nederland heeft Eumedion begin deze maand de zogenoemde Best Practices geïntroduceerd.


Beleggers en bedrijven naar dialoog duurzaamheid

16-09-2011

De relatie tussen aandeelhouders en beursgenoteerde ondernemingen is veelbesproken. Lang voor maatschappelijke kritiek die ontstond tijdens de financiële crisis, was er al veel ergernis hoe aandeelhouders probeerden hun vaak op de korte termijn gerichte belang te laten voorgaan boven andere stakeholders. In de jaren tachtig zochten Carl Icahn, Kirk Krekorian en T. Boon Pickens de publiciteit van de aandeelhoudersvergaderingen om het management tot betere financiële prestaties te dwingen. Zij werden toen corporate raiders genoemd. Nu zouden we spreken van activistische aandeelhouders. Tegenwoordig laten ook andere belanghebbenden van de beursvennootschap van zich horen, waarbij zij de aandeelhoudersverwijten dat ze niet goed gelet hebben op het risicovolle gedrag van het management waardoor niet alleen het rendement in gevaar kwam, maar ook de continuïteit van de onderneming. Een verwijt dat zeker ook gericht was aan banken, verzekeringsmaatschappijen en andere financiële instellingen en hun aandeelhouders.