Uitgelicht

Beleggers en bedrijven naar dialoog duurzaamheid

De relatie tussen aandeelhouders en beursgenoteerde ondernemingen is veelbesproken. Lang voor maatschappelijke kritiek die ontstond tijdens de financiële crisis, was er al veel ergernis hoe aandeelhouders probeerden hun vaak op de korte termijn gerichte belang te laten voorgaan boven andere stakeholders

Betrokkenheid is medicijn tegen activisme en slecht bestuur

De kwaliteit van de governance van financiële en beursondernemingen staat sinds de financiële crisis weer volop in de maatschappelijke discussie, en terecht. De commissie de Wit en de Europese Commissie hebben in hun rapporten geen enkel heilig huisje gespaard en hun twijfels geuit over de deskundigheid van bestuurders en commissarissen, de kritische blik van accountants, de effectiviteit van governancecodes en de rol stemadviesbureaus, Zij hebben alle mogelijke factoren die van invloed zijn op de kwaliteit van het ondernemingsbestuur kritisch bekeken. Ook de institutionele belegger werd aangesproken op zijn rol in de crisis. Zij hebben de handschoen opgepakt om hun eigen governance te verbeteren. Dat heeft in het Verenigd Koninkrijk geleid tot een stewardship code. In Nederland heeft Eumedion begin deze maand de zogenoemde Best Practices geïntroduceerd.

Aandeelhouderswaarde van de accountant

Op 8 september werd onder leiding van publicist en hoogleraar Journalistiek Jeroen Smit een seminar gehouden over de aandeelhouderswaarde van de accountant. De samenleving en andere stakeholders zoals de grote beleggers verwachten veel meer van de accountants, dan zij tot voor kort als hun taak zagen. Maar met het Plan van Aanpak heeft de accountant de rol van Poortwachter op zich genomen. Het debat bij NBA in Amsterdam ging in de op de vraag of die rol de aandeelhouderswaarde van de accountant en daarmee van de onderneming die hij controleert verhoogt.

Meer dan rendement alleen

12-03-2012

Peter Borgdorff

Voor Eumedion en haar deelnemers breekt met elke lente een  bijzondere en interessante tijd aan. Als het voorjaar op 21 maart begint, start voor ons ook het jaarlijkse aandeelhoudersvergaderingenseizoen. Sligro Food Group bijt als eerste van alle Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen de spits af, kort daarna gevolgd door Randstad en HITT.
Aandeelhoudersvergaderingen roepen bij de meeste mensen niet hetzelfde beeld op als de dynamiek van de financiële markten. De foto’s in de krant van aandeelhoudersvergaderingen zijn ook geen aanbeveling voor het bezoeken ervan. Veel oudere mensen in de zaal, leden van de raden van bestuur en commissarissen achter tafels en een lange zit van afgesproken rituelen en het afhandelen van agendapunten. Pas als er wat gedoe is rond een beursgenoteerde onderneming wil het nog wel eens spannend worden. En dan lezen we er over in de krant.
 

Voor de deelnemers van Eumedion is de voorbereiding van het AvA-seizoen ook een jaarlijks ritueel. Samen besluiten we wie er naar welke vergadering gaat en wie daar namens welke andere partijen gaat spreken. Het bijzondere aan deze vorm van samenwerken is dat iedere deelnemer ook de mogelijkheid heeft zijn eigen on afhankelijkheid te behouden en zijn eigen keuzen te maken. Maar het zal u niet verbazen dat we het over een heleboel zaken rond beursgenoteerde bedrijven eens zijn zoals het aanmoedigen van goede prestaties op governance- en duurzaamheidsgebied.
En hoewel een heleboel handelingen rond een aandeelhoudersvergadering volgens vaste patronen gaan, wil het niet zeggen dat we die handelingen alleen maar doen omdat de corporate governance code dat van ons vereist. Of omdat pensioenfondsen en hun vermogensbeheerders nu eenmaal mensen in dienst hebben voor wie het goed in de gaten houden van ondernemingen hun taak is.
Het zijn van aandeelhouder is geen spelletje. Een aandeelhouder verschaft kapitaal aan een onderneming en het is daarmee zijn taak om betrokken te zijn en te blijven. Voor institutionele beleggers komt daar nog een extra verantwoordelijkheid bij: ze beleggen het geld van andere mensen, die daarmee een vermogen op willen bouwen voor hun pensioen of misschien wel voor een opleiding voor hun (klein)kinderen en de grote beleggers moeten dus zorgvuldig met de inleg van hun begunstigden omgaan.
Bij Eumedion noemen we dat betrokken aandeelhouderschap met als uiteindelijke doel de belangen van alle mensen die bij onze deelnemers aan het sparen zijn voor hun pensioen of andere doelen te dienen. Dat dat niet altijd gemakkelijk is, merken we elke dag. En dat hebben de mensen met een pensioen of zij die daarvoor nog sparen de afgelopen tijd ook gemerkt. Ik vind het verschrikkelijk jammer dat het vertrouwen in de financiële sector en in het pensioenstelsel in het bijzonder is omgeslagen in wantrouwen. We hebben gezamenlijk de verantwoordelijkheid om dat vertrouwen te herstellen. Dat betekent dat de grote beleggers het hardnekkige negatieve beeld van de op de korte termijn gerichte aandeelhouder zullen moeten keren. De deelnemers van Eumedion zullen ook deze lente weer op diverse plekken in de wereld, waaronder in Nederland, laten zien dat ze betrokken aandeelhouderschap serieus nemen: weten waar in je belegt, kritisch naar alle prestaties van de onderneming kijken, naar aandeelhoudersvergaderingen gaan en stemmen over de voorstellen van de onderneming.
Op 21 juni sluiten we het AvA-seizoen af en gaan we evalueren of we met zijn allen weer meer ons best hebben gedaan. Ik bericht u daar tegen die tijd graag over.

Peter Borgdorff
Voorzitter Eumedion
Directeur Pensioenfonds Zorg&Welzijn

info@eumedion.nl