Uitgelicht

Beleggers en bedrijven naar dialoog duurzaamheid

De relatie tussen aandeelhouders en beursgenoteerde ondernemingen is veelbesproken. Lang voor maatschappelijke kritiek die ontstond tijdens de financiële crisis, was er al veel ergernis hoe aandeelhouders probeerden hun vaak op de korte termijn gerichte belang te laten voorgaan boven andere stakeholders

Betrokkenheid is medicijn tegen activisme en slecht bestuur

De kwaliteit van de governance van financiële en beursondernemingen staat sinds de financiële crisis weer volop in de maatschappelijke discussie, en terecht. De commissie de Wit en de Europese Commissie hebben in hun rapporten geen enkel heilig huisje gespaard en hun twijfels geuit over de deskundigheid van bestuurders en commissarissen, de kritische blik van accountants, de effectiviteit van governancecodes en de rol stemadviesbureaus, Zij hebben alle mogelijke factoren die van invloed zijn op de kwaliteit van het ondernemingsbestuur kritisch bekeken. Ook de institutionele belegger werd aangesproken op zijn rol in de crisis. Zij hebben de handschoen opgepakt om hun eigen governance te verbeteren. Dat heeft in het Verenigd Koninkrijk geleid tot een stewardship code. In Nederland heeft Eumedion begin deze maand de zogenoemde Best Practices geïntroduceerd.

Aandeelhouderswaarde van de accountant

Op 8 september werd onder leiding van publicist en hoogleraar Journalistiek Jeroen Smit een seminar gehouden over de aandeelhouderswaarde van de accountant. De samenleving en andere stakeholders zoals de grote beleggers verwachten veel meer van de accountants, dan zij tot voor kort als hun taak zagen. Maar met het Plan van Aanpak heeft de accountant de rol van Poortwachter op zich genomen. Het debat bij NBA in Amsterdam ging in de op de vraag of die rol de aandeelhouderswaarde van de accountant en daarmee van de onderneming die hij controleert verhoogt.

Lange termijn en kwartaalberichten passen goed bij elkaar

17-06-2016

Sinds 1 januari 2016 zijn de beursgenoteerde ondernemingen niet meer wettelijk verplicht om beleggers op kwartaalbasis te berichten over de financiële situatie. Kwartaalcijfers zouden volgens de wetgever te veel focus op de korte termijn kunnen leggen. Van de 50 grootste Nederlandse beursondernemingen hebben tot nu toe alleen Aalberts Industries en Wereldhave gebruik gemaakt van de door de wetgever geboden optie. De omvang van de berichten over het eerste kwartaal 2016 liep uiteen van één pagina bij Sligro Food Group tot maar liefst 73 pagina’s bij ABN AMRO, waarvan de Staat nog steeds meerderheidsaandeelhouder is. Wijst dit resultaat erop dat Nederlandse beursondernemingen zich laten ringeloren door kortetermijnbeleggers of vinden de ondernemingen het te belangrijk om de kapitaalmarkt op vaste momenten te informeren over het reilen en zeilen? Ik denk dat het laatste dichter bij de waarheid ligt.

De grote Nederlandse beursondernemingen worden door de Monitoring Commissie Corporate Governance Code en hun beleggers opgeroepen om een inhoudelijke omschrijving van de visie op lange termijn waardecreatie te geven en de strategie ter realisatie daarvan. Een belegger met een lange termijn horizon wil zich best voor de lange termijn committeren aan een beursonderneming. Voorwaarde is wel dat de onderneming de beleggers een eerlijk beeld schetst van de haalbaarheid van de strategie, het verdienmodel en de trends in de markt waarin de onderneming opereert en de kansen en risico’s voor de onderneming. Een belegger met een lange termijn horizon wil vervolgens weten hoe de resultaten zich ontwikkelen in vergelijking met de uitgestippelde strategie. BlackRock-topman Larry Fink omschreef de kwartaalberichten als een nuttige “elektrocardiogram” (ECG) voor ondernemingen. De kwartaalberichten verschaffen de beleggers volgens hem informatie over hoe ondernemingen presteren tegen de ‘baseline ECG’ van hun lange termijn plan om waarde te creëren. Ik sluit me daar van harte bij aan. De strategie van een onderneming wordt uitgevoerd met het kapitaal van beleggers en de arbeid van de werknemers. In een tijdperk waarin de wereld snel verandert, is het niet vreemd dat deze belanghebbenden op regelmatige basis op de hoogte willen worden gesteld van de resultaten van de ingezette koers en de eventuele noodzaak tot bijsturing.

Wel zou het goed zijn als het accent in de kwartaalberichten meer komt te liggen op de voortgang in de uitvoering van de strategie, materiële veranderingen in  voor de lange termijn relevante factoren zoals concurrentiekracht, markttrends en marktpositie, en strategische risico’s. Een tijdige indicatie van niet alleen progressie, maar ook de beren op de weg voedt juist het gerechtvaardigd begrip en vertrouwen van lange termijn beleggers.

Rients Abma is directeur van Eumedion