Uitgelicht

Beleggers en bedrijven naar dialoog duurzaamheid

De relatie tussen aandeelhouders en beursgenoteerde ondernemingen is veelbesproken. Lang voor maatschappelijke kritiek die ontstond tijdens de financiële crisis, was er al veel ergernis hoe aandeelhouders probeerden hun vaak op de korte termijn gerichte belang te laten voorgaan boven andere stakeholders

Betrokkenheid is medicijn tegen activisme en slecht bestuur

De kwaliteit van de governance van financiële en beursondernemingen staat sinds de financiële crisis weer volop in de maatschappelijke discussie, en terecht. De commissie de Wit en de Europese Commissie hebben in hun rapporten geen enkel heilig huisje gespaard en hun twijfels geuit over de deskundigheid van bestuurders en commissarissen, de kritische blik van accountants, de effectiviteit van governancecodes en de rol stemadviesbureaus, Zij hebben alle mogelijke factoren die van invloed zijn op de kwaliteit van het ondernemingsbestuur kritisch bekeken. Ook de institutionele belegger werd aangesproken op zijn rol in de crisis. Zij hebben de handschoen opgepakt om hun eigen governance te verbeteren. Dat heeft in het Verenigd Koninkrijk geleid tot een stewardship code. In Nederland heeft Eumedion begin deze maand de zogenoemde Best Practices geïntroduceerd.

Aandeelhouderswaarde van de accountant

Op 8 september werd onder leiding van publicist en hoogleraar Journalistiek Jeroen Smit een seminar gehouden over de aandeelhouderswaarde van de accountant. De samenleving en andere stakeholders zoals de grote beleggers verwachten veel meer van de accountants, dan zij tot voor kort als hun taak zagen. Maar met het Plan van Aanpak heeft de accountant de rol van Poortwachter op zich genomen. Het debat bij NBA in Amsterdam ging in de op de vraag of die rol de aandeelhouderswaarde van de accountant en daarmee van de onderneming die hij controleert verhoogt.

De verspilling van verborgen honger

29-09-2016

Voor een goed en gezond leven heeft een lichaam minimaal 2100 calorieën per dag nodig, stelt het World Food Programme (WFP). Maar enkel calorieën tellen is kortzichtig, klinkt steeds luider de kritiek: eenzijdige voeding leidt tot verborgen honger, een chronisch gebrek aan essentiële vitamines en mineralen. Door verborgen honger zitten meer dan 2 miljard mensen gevangen in armoede en ziekte. Gezonde voeding is de sleutel tot welvaart, meer sociale gelijkheid en inclusieve economische groei.

Volgens DSM-topman Feike Sijbesma maakt de samenstelling van het dieet in de eerste 1000 dagen na de conceptie het verschil tussen slagen of falen in het leven. Natuurlijk is dat een boodschap die goed aansluit bij de producten in het schap van DSM, maar Sijbesma krijgt bijval van voedingswetenschapper en adviseur van de Wereldgezondheidsorganisatie, Hans Konrad Biesalski. Die stelt in zijn boek Hidden Hunger dat calorie-inname als maatstaf voor ondervoeding ernstig tekortschiet.

Biesalski neemt Sri Lanka als voorbeeld, waar in kwantitatief opzicht voldoende etenswaar beschikbaar is. Maar 90% van de calorie-inname bestaat uit voedsel dat nauwelijks vitamines en mineralen bevat. Biesalski becijfert in zijn boek dat wereldwijd 2,5 miljard mensen in meer of mindere maten verborgen honger lijden, en dat blijft niet beperkt tot onderontwikkelde landen. Zelfs in de Verenigde Staten zou 85% van de bevolking structureel essentiële voedingsstoffen missen.

De gevolgen van verborgen honger zijn enorm. Een gebrek aan goede voeding leidt bij kinderen tot onherstelbare fysieke en mentale achterstand, een verzwakt immuunsysteem en een verhoogde kans op chronische aandoeningen. Deze verspilling van talent en potentie heeft een negatieve impact op de economische ontwikkeling. De Wereldbank becijferde dat investeren in goede voeding een verschil van 2-3% kan betekenen in het bruto nationaal product van landen. Terecht staat verborgen honger hoog op de agenda bij overheden en non-gouvernementele organisaties, maar ook het bedrijfsleven heeft een verantwoordelijkheid.

Ondernemingen in de voedingsindustrie zien de maatschappelijke impact van verborgen honger en ontwikkelen producten en projecten om kwetsbare groepen te helpen. Levensmiddelenfabrikant Heinz runt bijvoorbeeld de Heinz Micronutrient Campaign, waarin het essentiële voedingssupplementen verzorgt voor kinderen in ontwikkelingsgebieden. In samenwerking met het WFP poogt DSM om naast voedselzekerheid ook voedselkwaliteit te verbeteren. DSM verrijkt rijst met essentiële vitamines en mineralen, waardoor op grote schaal de kwaliteit van het voedselaanbod kan worden verbeterd.

In de strijd tegen ondervoeding verdient verborgen honger grote aandacht. Naast de toename in levenskwaliteit van kwetsbare groepen, is de economische potentie enorm. Reden genoeg voor institutionele beleggers om voedselkwaliteit en voedselzekerheid op hun engagementagenda te zetten. De verwachte groei van de wereldbevolking en de ambitie van de internationale gemeenschap om honger uit te bannen biedt grote uitdagingen, maar zeker ook kansen. Daarbij moet de kwaliteit van voedsel voorop staan, want alleen een volle buik is niet genoeg.

Daan Spaargaren is beleidsmedewerker duurzaamheid bij Eumedion