Uitgelicht

Beleggers en bedrijven naar dialoog duurzaamheid

De relatie tussen aandeelhouders en beursgenoteerde ondernemingen is veelbesproken. Lang voor maatschappelijke kritiek die ontstond tijdens de financiële crisis, was er al veel ergernis hoe aandeelhouders probeerden hun vaak op de korte termijn gerichte belang te laten voorgaan boven andere stakeholders

Betrokkenheid is medicijn tegen activisme en slecht bestuur

De kwaliteit van de governance van financiële en beursondernemingen staat sinds de financiële crisis weer volop in de maatschappelijke discussie, en terecht. De commissie de Wit en de Europese Commissie hebben in hun rapporten geen enkel heilig huisje gespaard en hun twijfels geuit over de deskundigheid van bestuurders en commissarissen, de kritische blik van accountants, de effectiviteit van governancecodes en de rol stemadviesbureaus, Zij hebben alle mogelijke factoren die van invloed zijn op de kwaliteit van het ondernemingsbestuur kritisch bekeken. Ook de institutionele belegger werd aangesproken op zijn rol in de crisis. Zij hebben de handschoen opgepakt om hun eigen governance te verbeteren. Dat heeft in het Verenigd Koninkrijk geleid tot een stewardship code. In Nederland heeft Eumedion begin deze maand de zogenoemde Best Practices geïntroduceerd.

Aandeelhouderswaarde van de accountant

Op 8 september werd onder leiding van publicist en hoogleraar Journalistiek Jeroen Smit een seminar gehouden over de aandeelhouderswaarde van de accountant. De samenleving en andere stakeholders zoals de grote beleggers verwachten veel meer van de accountants, dan zij tot voor kort als hun taak zagen. Maar met het Plan van Aanpak heeft de accountant de rol van Poortwachter op zich genomen. Het debat bij NBA in Amsterdam ging in de op de vraag of die rol de aandeelhouderswaarde van de accountant en daarmee van de onderneming die hij controleert verhoogt.

Business case voor armoede

‘Er is geen business case voor aanhoudende armoede’, betoogde Unilever CEO Paul Polman laatst tijdens een duurzaamheidsdebat. Op het eerste gehoor een quote die zo op een tegeltje past aan de muur van grijsgedraaide clichés. Maar Polman’s uitspraak is interessant als je bedenkt hoe hij 20 jaar geleden werd uitgelegd. Toen was armoedebestrijding het domein van hulporganisaties en ontwikkelingssamenwerking, nu steeds meer van ondernemingen.

Polman legt uit: ‘De 800 miljoen mensen die met honger naar bed gaan vormen een enorme kans voor uitbreiding van onze voedingsbusiness’. Ondernemen in een poging de levenskwaliteit van de armsten te verbeteren, en tegelijkertijd toekomstige afzetmarkten te verkennen en aan te boren. Het is inmiddels een veelgeprezen recept, en krijgt een steeds prominentere plek in de strategie van multinationals in verschillende sectoren. 

Want armoedebestrijding biedt niet alleen kansen voor de voedingsindustrie. In het digitale tijdperk is toegang tot snel internet essentieel voor economische groei, maar bijna 6 miljard mensen zijn hiervan verstoken. Dat vertraagt niet alleen hun eigen ontwikkeling, maar laat ook enorme economische potentie en talenten onbenut. Informatie- en communicatietechnologie bieden namelijk kennis, toegang tot financiële diensten, bevorderen gelijkheid, verhogen productiviteit, en vergroten de effectiviteit van zowel de publieke als de private sector.

In het onlangs verschenen rapport Digital Dividends stelt de Wereldbank dat de armste huishoudens meer kans hebben op toegang tot mobiele telefoons dan tot toiletten en schoon drinkwater. Internet aanbieden is dus eigenlijk het nieuwe waterputten slaan. Toegang tot het web betekent bijvoorbeeld voor boeren in ontwikkelingslanden dat zij toegang krijgen tot essentiële  kennis, markten en betalingsverkeer waardoor zij efficiënter kunnen produceren en handelen.

Een smartphone en een goede internetverbinding zijn niet alleen in ontwikkelde economieën basisvoorzieningen. Dat weten ook de grote technologiebedrijven, zoals Facebook en Google. Facebook poogt om bijna 1 miljard offline mensen in India gratis internettoegang te bieden. Ondertussen stuurt Google dit jaar honderden heliumballonnen de lucht in om een groot draadloos netwerk aan te leggen dat de zeventienduizend eilanden van Indonesië met het internet zal verbinden.

Voor beleggers die steeds vaker financieel rendement willen combineren met sociale impact, zijn  ondernemingen die inspelen op complexe vraagstukken als armoedebestrijding interessant. Deze bedrijven tonen een visie en strategie voor de lange termijn die zakelijke doelen verbinden met maatschappelijke verantwoordelijkheid. Er is een business case voor het oplossen van armoede. 

Daan Spaargaren is beleidsmedewerker duurzaamheid bij Eumedion