Uitgelicht

Beleggers en bedrijven naar dialoog duurzaamheid

De relatie tussen aandeelhouders en beursgenoteerde ondernemingen is veelbesproken. Lang voor maatschappelijke kritiek die ontstond tijdens de financiële crisis, was er al veel ergernis hoe aandeelhouders probeerden hun vaak op de korte termijn gerichte belang te laten voorgaan boven andere stakeholders

Betrokkenheid is medicijn tegen activisme en slecht bestuur

De kwaliteit van de governance van financiële en beursondernemingen staat sinds de financiële crisis weer volop in de maatschappelijke discussie, en terecht. De commissie de Wit en de Europese Commissie hebben in hun rapporten geen enkel heilig huisje gespaard en hun twijfels geuit over de deskundigheid van bestuurders en commissarissen, de kritische blik van accountants, de effectiviteit van governancecodes en de rol stemadviesbureaus, Zij hebben alle mogelijke factoren die van invloed zijn op de kwaliteit van het ondernemingsbestuur kritisch bekeken. Ook de institutionele belegger werd aangesproken op zijn rol in de crisis. Zij hebben de handschoen opgepakt om hun eigen governance te verbeteren. Dat heeft in het Verenigd Koninkrijk geleid tot een stewardship code. In Nederland heeft Eumedion begin deze maand de zogenoemde Best Practices geïntroduceerd.

Aandeelhouderswaarde van de accountant

Op 8 september werd onder leiding van publicist en hoogleraar Journalistiek Jeroen Smit een seminar gehouden over de aandeelhouderswaarde van de accountant. De samenleving en andere stakeholders zoals de grote beleggers verwachten veel meer van de accountants, dan zij tot voor kort als hun taak zagen. Maar met het Plan van Aanpak heeft de accountant de rol van Poortwachter op zich genomen. Het debat bij NBA in Amsterdam ging in de op de vraag of die rol de aandeelhouderswaarde van de accountant en daarmee van de onderneming die hij controleert verhoogt.

Aandeelhouderswaarde van de accountant

21-09-2011

De middag werd afgetrapt door Robert van der Meer, hoogleraar Finance aan de Rijksuniversiteit Groningen – een collega daarmee van Smit die ook verbonden is aan Groningen. Van der Meer ging in op de verschillende manieren waarop aandeelhouderswaarde bepaald kan worden en op welke wijze de ondernemingsleiding deze aandeelhouderswaarde kan verhogen. Dat de accountant daarbij via de controle van de jaarrekening, zijn opmerkingen over de kwaliteit van het jaarverslag die hij deelt met de auditcommisie en zijn verklaring ook nog waarde kan toevoegen of afhalen, spreekt voor zich.

Dennis Jullens van UBS Valuation & Accounting Research gaf inzicht in de wijze waarop analisten en beleggers omgaan met het jaarbericht van een onderneming. Met name het verslag van de directie vinden beleggers belangrijk, zo zei Jullens, de jaarrekening komt op de tweede plaats. In de bundel die ter gelegenheid van het seminar was uitgegeven, zegt Alex Otto van Delta Lloyd in een interview dat de jaarrekening belangrijk is voor het bepalen van de waarderingsmodellen van de beleggers.

In zijn voordracht gaf Ruud Dekkers, de bestuursvoorzitter van het Nivra  aan dat de accountants  verrast werden door de ergernis van de samenleving over hun optreden in de afgelopen crisis. Zij zagen zichzelf helemaal niet als poortwachter en vatten hun taak ook veel beperkter op. Het Plan van Aanpak dient dat ook om alle stakeholders te laten zien dat de accountants de handschoen hebben opgepakt om tegemoet te komen aan die maatschappelijke wensen.

Het paneldebat ging tussen Barbara Majoor, partner Deloitte en hoogleraar aan universitet Nyenrode, Gerben Everts, toen nog even voorzitter auditcommissie Eumedion, Jan Nooitgedagt, chief financial officer van Aegon en daardoor accountant in business en Jan Maarten Slagter, de directeur van de Vereniging van Effectenbezitters (VEB).

In zijn openingswoord had Jeroen Smit de toon gezet door te stellen dat de accountant net zoals de banken een maatschappelijke nutsfunctie heeft. Hij dient in eerste instantie de samenleving en dan pas de klant, en dan is de klant niet de onderneming maar de aandeelhouder. En wat dient er te veranderen zodat de accountant zijn of haar rol goed kan vervullen. De discussie kwam uit op de constatering dat de aanbevelingen van het Plan van Aanpak van NBA moeten worden overgenomen en ingevoerd. De komende jaren moet blijken  of de accountant aan al deze wensen uit de samenleving kan voldoen en of daardoor de kans op ongelukken kleiner is geworden. Het blijft immers allemaal mensenwerk.