Uitgelicht

Beleggers en bedrijven naar dialoog duurzaamheid

De relatie tussen aandeelhouders en beursgenoteerde ondernemingen is veelbesproken. Lang voor maatschappelijke kritiek die ontstond tijdens de financiële crisis, was er al veel ergernis hoe aandeelhouders probeerden hun vaak op de korte termijn gerichte belang te laten voorgaan boven andere stakeholders

Betrokkenheid is medicijn tegen activisme en slecht bestuur

De kwaliteit van de governance van financiële en beursondernemingen staat sinds de financiële crisis weer volop in de maatschappelijke discussie, en terecht. De commissie de Wit en de Europese Commissie hebben in hun rapporten geen enkel heilig huisje gespaard en hun twijfels geuit over de deskundigheid van bestuurders en commissarissen, de kritische blik van accountants, de effectiviteit van governancecodes en de rol stemadviesbureaus, Zij hebben alle mogelijke factoren die van invloed zijn op de kwaliteit van het ondernemingsbestuur kritisch bekeken. Ook de institutionele belegger werd aangesproken op zijn rol in de crisis. Zij hebben de handschoen opgepakt om hun eigen governance te verbeteren. Dat heeft in het Verenigd Koninkrijk geleid tot een stewardship code. In Nederland heeft Eumedion begin deze maand de zogenoemde Best Practices geïntroduceerd.

Aandeelhouderswaarde van de accountant

Op 8 september werd onder leiding van publicist en hoogleraar Journalistiek Jeroen Smit een seminar gehouden over de aandeelhouderswaarde van de accountant. De samenleving en andere stakeholders zoals de grote beleggers verwachten veel meer van de accountants, dan zij tot voor kort als hun taak zagen. Maar met het Plan van Aanpak heeft de accountant de rol van Poortwachter op zich genomen. Het debat bij NBA in Amsterdam ging in de op de vraag of die rol de aandeelhouderswaarde van de accountant en daarmee van de onderneming die hij controleert verhoogt.

Niet te snel ingrijpen in Nederlandse overnamewetgeving

25-04-2017

In de afgelopen weken is het beeld ontstaan dat een beursgenoteerde onderneming als koopwaar kan worden beschouwd die aan de hoogst biedende kan worden verkocht. Aandeelhouders zouden alleen geïnteresseerd zijn in het bedrag dat wordt neergeteld en niet in de effecten van een overname voor de werkgelegenheid in Nederland, het (duurzaamheids)beleid van de onderneming in kwestie en de mogelijk verdwijnende onderzoeksactiviteiten in de regio. Dit leidt in bredere lagen van de bevolking tot toenemende onzekerheid over de toekomst van werkzekerheid en eigen inkomen. Wordt Nederland niet overvleugeld door grote buitenlandse ondernemingen en staatsfondsen die productieactiviteiten willen verplaatsen naar hun eigen land en snel willen profiteren van de hier te lande – mede door belastinggeld – ontwikkelde kennis? De angst in de samenleving wordt gereflecteerd in de wens van verschillende politieke partijen om snel wetgeving te maken die Nederlandse ondernemingen betere bescherming biedt tegen ongewenste overnames. Extra wetgeving lijkt echter onnodig; het Nederlandse stelsel van overname- en governanceregels is namelijk al zeer evenwichtig.


Gezond verstand

16-01-2017

Gezonde voeding is één van de belangrijkste maatschappelijke trends. Onder aanvoering van dieetgoeroes neemt het onderwerp soms de vorm aan van een moderne religie, boeken worden volgeschreven met hippe geboden en verboden, al dan niet gebaseerd op een eindeloze stroom aan populairwetenschappelijk onderzoek. Maar zin of onzin, voor beleggers is de trend van groot belang.


Juridisch walhalla pakt slecht uit voor beleggingsklimaat in Nederland

25-10-2016

De rechten van aandeelhouders van Nederlandse beursondernemingen staan onder druk. Binnenlandse én buitenlandse beleggers maken zich steeds meer zorgen over de mogelijkheden die het Nederlandse vennootschapsrecht aan oprichters en controlerend aandeelhouders van beursondernemingen biedt om zich te verschansen tegen de invloed van minderheidsaandeelhouders. Dit beïnvloedt het Nederlandse beleggingsklimaat negatief.


De verspilling van verborgen honger

29-09-2016

Voor een goed en gezond leven heeft een lichaam minimaal 2100 calorieën per dag nodig, stelt het World Food Programme (WFP). Maar enkel calorieën tellen is kortzichtig, klinkt steeds luider de kritiek: eenzijdige voeding leidt tot verborgen honger, een chronisch gebrek aan essentiële vitamines en mineralen. Door verborgen honger zitten meer dan 2 miljard mensen gevangen in armoede en ziekte. Gezonde voeding is de sleutel tot welvaart, meer sociale gelijkheid en inclusieve economische groei.