De Eumedion kennisbank

Eumedion is het forum en de bron voor corporate governance en duurzaamheid. Hier vindt u aanbevelingen, standpunten en onderzoeken van de afgelopen jaren.

Nieuws

13-09-2019

Eumedion: Europese taxonomie van 'groene activiteiten' gaat niet werken zonder betrouwbare data

Het voorgestelde Europese classificatiesysteem (‘taxonomie’) om na te gaan hoe ‘groen’ (ondernemings)activiteiten en beleggingsproducten zijn, gaat niet goed werken zonder betrouwbare, vergelijkbare en door een onafhankelijke partij geverifieerde data. Een uniform verslaggevingsraamwerk ten aanzien van niet-financiële informatie is daarom onontbeerlijk. Dit schrijft Eumedion in haar vandaag ingediende reactie op het door de Europese Technische Expertgroep Duurzame Financiering opgestelde classificatiesysteem.

lees meer

10-09-2019

Eumedion steunt wetsvoorstel 'dwangakkoord'

Eumedion is verheugd dat het wetsvoorstel 'dwangakkoord' voorziet in een preventief herstructureringsraamwerk waardoor onnodige faillissementen van levensvatbare ondernemingen kunnen worden voorkomen. Dit schrijft Eumedion in haar vandaag naar de Tweede Kamer verstuurde brief waarin commentaar wordt gegeven op het wetsvoorstel.

lees meer

30-08-2019

Eumedion Nieuwsbrief van augustus 2019

De augustus-editie van de Eumedion Nieuwsbrief is vandaag gepubliceerd. De Eumedion Nieuwsbrief bevat een overzicht van de actuele corporate governance en duurzaamheidsontwikkelingen in binnen- en buitenland.

lees meer

Blog

24-12-18

Verplichte continuïteitsparagraaf is juist een verrijking van het bestuursverslag

Accountantsorganisatie NBA wil dat er voor ondernemingen een plicht komt om in het bestuursverslag een aparte paragraaf op te nemen over de 'toekomstbestendigheid'. Martijn Bos, beleidsmedewerker verslaggeving en audit, legt uit waarom Eumedion dit voorstel van de NBA steunt.lees meer

Agenda

DVFA Governance & Stewardship Conferentie

Op 19 september 2019 organiseert de Duitse Vereniging voor financiële analyse en vermogensbeheer (DVFA) een congres over governance en stewardship. Er zal onder andere worden gediscussieerd over nut en noodzaak van het opstellen van een Duitse Stewardship Code. Eumedion-directeur Rients Abma neemt deel aan een paneldiscussie over de internationale ervaringen met het werken met stewardship codes. Klik hier voor meer informatie en registratie.

Eumedion jaarsymposium 2019

Het Eumedion-jaarsymposium 2019 wordt dit jaar op 5 november, vanaf 13.00 uur, in Utrecht gehouden. Sprekers als Hans Hoogervorst (IASB), Corien Wortmann (ABP), Carin Gorter (lid auditcommissies van TKH Group en Basic-Fit) en Hanneke Overbeek (EY) zullen ingaan op het thema ‘De toekomst van de verslaggeving van beursondernemingen’. Inschrijven is mogelijk via info@eumedion.nl

Nieuwsbrieven


meer nieuwsbrieven in de kennisbank

Aanmelden voor onze nieuwsbrief

*Vereist veld