De Eumedion kennisbank

Eumedion is het forum en de bron voor corporate governance en duurzaamheid. Hier vindt u aanbevelingen, standpunten en onderzoeken van de afgelopen jaren.

Nieuws

17-10-2018

Beleggers keren zich tegen de invoering van dubbel stemrecht in België

Internationale institutionele beleggers en aandeelhoudersorganisaties verwerpen het voornemen van de Belgische regering om het voor Belgische beursgenoteerde ondernemingen mogelijk te maken dubbel stemrecht toe te kennen aan aandeelhouders die hun aandelen ten minste twee jaar ononderbroken aanhouden. Een dergelijk mechanisme doet afbreuk aan het voor internationale institutionele beleggers belangrijke principe van 'één aandeel, één stem' en zal met name die aandeelhouders bevoordelen die al een controlerend belang hebben. De positie van minderheidsaandeelhouders wordt hierdoor negatief aangetast. Een brief met deze strekking is recentelijk door het Belgische aandeelhoudersadvieskantoor Deminor naar het Belgische parlement gestuurd. De inhoud van de brief wordt door verschillende institutionele beleggers en -organisaties, waaronder Eumedion, onderschreven.

lees meer

16-10-2018

Institutionele beleggers willen meer vrouwelijke bestuurders en commissarissen bij beursbedrijven

De bij Eumedion aangesloten institutionele beleggers vinden dat de Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen meer werk moeten maken van het benoemen van vrouwelijke bestuurders en commissarissen. Eumedion heeft hiertoe een brief naar alle beursgenoteerde ondernemingen gestuurd die nog onder het wettelijke streefcijfer van ten minste 30% vrouwelijke statutair bestuurders en commissarissen zitten.

lees meer

16-10-2018

Eumedion vraagt beursbedrijven om beter te rapporteren over lange termijn waardecreatie en diversiteit

Institutionele beleggers roepen de Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen op om beter te rapporteren over hoe zij op lange termijn denken waarde te kunnen blijven creëren voor al hun stakeholders, inclusief de samenleving. Dit staat in de Speerpuntenbrief 2019 die Eumedion recentelijk naar de beursgenoteerde ondernemingen heeft gestuurd.

lees meer

Blog

27-07-17

Veranker maatschappelijke doelstellingen in statuten

Grote ondernemingen zijn onmisbaar in de aanpak van belangrijke maatschappelijke issues. Beursvennootschappen leggen hun maatschappelijke doelstellingen alleen niet vast in hun statuten. Eumedion-beleidsmedewerker Daan Spaargaren en Van Doorne-advocaat Sjoerd Kamerbeek vinden dit een gemiste kans.lees meer

Agenda

Eumedion Symposium 2018

Op 14 november 2018 vindt in de Jaarbeurs Utrecht vanaf 12.00 uur het jaarlijkse Eumedion-symposium plaats. Sprekers Colin Mayer (Oxford University), Maurice Oostendorp (Volksbank), Lars Dijkstra (Kempen Capital Management), Camiel Selker (Focus Orange), Adrian De Groot Ruiz (True Price) en Dorothee de Graaff - van Vredenburch (NN Group), zullen onder leiding van Martine Wolzak ingaan op het thema ‘De rol van de beursonderneming en haar aandeelhouders in de samenleving’.

ICGN Congres in Amsterdam

Op 12 en 13 februari 2019 is Eumedion de gastheer van een ICGN-congres in Amsterdam. Het International Corporate Governance Network is het wereldwijde netwerk van institutionele beleggers dat onder meer tot doel heeft goede corporate governance in de wereld te bevorderen. Tijdens het congres wordt een aantal actuele corporate governance- en duurzaamheidsissues besproken. Klik hier voor meer informatie. 

Nieuwsbrieven


meer nieuwsbrieven in de kennisbank

Aanmelden voor onze nieuwsbrief

*Vereist veld