De Eumedion kennisbank

Eumedion is het forum en de bron voor corporate governance en duurzaamheid. Hier vindt u aanbevelingen, standpunten en onderzoeken van de afgelopen jaren.

Nieuws

24-05-2017

Eumedion verwerpt voorstel voor wettelijke bedenktijd van een jaar in vijandige overnamesituaties

Eumedion vindt het principieel onjuist om in vijandige overnamesituaties aandeelhouders een jaar lang hun meest fundamentele rechten te onthouden. Het mogelijke kabinetsvoornemen om de besluitvorming op de aandeelhoudersvergadering over benoeming en ontslag een jaar lang op te schorten als het bestuur dit ten tijde van een overnamebod of aandeelhoudersactivisme wil, kan niet op steun van Eumedion rekenen. Dit blijkt uit de vandaag ingediende schriftelijke inbreng van Eumedion-directeur Rients Abma voor de hoorzitting van de Tweede Kamer op 1 juni a.s. over de bescherming van Nederlandse bedrijven tegen overnames.

lees meer

16-05-2017

Eumedion voorstander van meer pan-Europees toezicht en handhaving

Eumedion vindt dat de onderlinge afstemming van toezichtspraktijken verder kan worden bevorderd door a) verordeningen – in plaats van richtlijnen – zonder lidstaatopties op te stellen en b) pan-Europees toezicht en handhaving. Dit stelt Eumedion in haar vandaag ingezonden reactie op de consultatie van de Europese Commissie over het functioneren van de Europese toezichthouders.

lees meer

09-05-2017

Eumedion heeft nog aantal vragen en opmerkingen bij conceptbesluit over accountantskantoren

Eumedion heeft nog een beperkt aantal vragen en opmerkingen bij het conceptbesluit aanvullende maatregelen accountantsorganisaties. Eumedion heeft deze vragen en opmerkingen vandaag bij het Ministerie van Financiën onder de aandacht gebracht.

lees meer

Blog

25-04-17

Niet te snel ingrijpen in Nederlandse overnamewetgeving

In de afgelopen weken is het beeld ontstaan dat een beursgenoteerde onderneming als koopwaar kan worden beschouwd die aan de hoogst biedende kan worden verkocht. Werknemers, klanten en toeleveranciers worden hiervan de dupe. De roep om extra bescherming van bedrijven wordt luider. Volgens Eumedion-directeur Rients Abma is extra wetgeving onnodig. Het Nederlandse stelsel van overname- en governanceregels is namelijk al zeer evenwichtig en biedt voldoende mogelijkheden om vijandige biedingen te laten stranden.lees meer

16-01-17

Gezond verstand

Gezonde voeding is één van de belangrijkste maatschappelijke trends. Onder aanvoering van dieetgoeroes neemt het onderwerp soms de vorm aan van een moderne religie. Maar zin of onzin, voor beleggers is de trend van groot belang, aldus Eumedion-beleidsmedewerker Daan Spaargaren. lees meer

Agenda

Eumedion Deelnemersvergadering

Op 15 juni 2017 vindt vanaf 13.00 uur bij Eumedion in Den Haag de halfjaarlijkse Deelnemersvergadering plaats. Het jaarverslag en de jaarrekening 2016 zullen de voornaamste agendapunten zijn.

Nieuwsbrieven


meer nieuwsbrieven in de kennisbank

Aanmelden voor onze nieuwsbrief

*Vereist veld