De Eumedion kennisbank

Eumedion is het forum en de bron voor corporate governance en duurzaamheid. Hier vindt u aanbevelingen, standpunten en onderzoeken van de afgelopen jaren.

Nieuws

20-07-2018

Eumedion verwerpt idee dat de Europese Commissie zelfstandig IFRS zou moeten kunnen aanpassen

De Europese Unie (EU) is de afgelopen decennia een drijvende kracht geweest achter de ambitie om tot wereldwijd geaccepteerde financiële verslaggevingsstandaarden (IFRS) te komen. Inmiddels vereisen 144 landen IFRS voor beursgenoteerde ondernemingen, waarbij er slechts een beperkt aantal voorbeelden zijn waar individuele landen van afwijken. In de huidige goede en steeds betere vergelijkbaarheid van jaarrekeningen schuilt ook de kracht van IFRS voor beleggers. Eumedion vindt dat dit zo moet blijven, zo blijkt uit haar vandaag ingediende reactie op de Europese consultatie over een mogelijke hervorming van de Europese verslaggevingsregels.

lees meer

06-07-2018

Besluit implementatie herziene pensioenrichtlijn moet meer rekening houden met governancefactoren

In het ontwerpbesluit inzake de implementatie van de herziene Europese pensioenrichtlijn moet meer rekening worden gehouden met governancefactoren. Dit stelt Eumedion in haar vandaag ingezonden commentaar op het ontwerpbesluit.

lees meer

06-07-2018

Eumedion-evaluatie AVA-seizoen 2018: aandeelhouders steeds kritischer over bestuurdersbeloningen

Aandeelhouders staan steeds kritischer tegenover voorstellen tot wijziging van het beloningsbeleid. Daar waar in het verleden aandeelhouders vooral beoordeelden of het nieuwe beloningsbeleid voldeed aan het principe ‘beloning naar prestatie’, kijken zij nu ook kritisch naar de uitwerking van het nieuwe beleid op de hoogte van de bestuurdersbeloningen. Dit blijkt uit het vandaag gepubliceerde evaluatierapport van Eumedion over de in het voorjaar gehouden aandeelhoudersvergaderingen (AVA’s) van de Nederlandse beursondernemingen.

lees meer

Blog

27-07-17

Veranker maatschappelijke doelstellingen in statuten

Grote ondernemingen zijn onmisbaar in de aanpak van belangrijke maatschappelijke issues. Beursvennootschappen leggen hun maatschappelijke doelstellingen alleen niet vast in hun statuten. Eumedion-beleidsmedewerker Daan Spaargaren en Van Doorne-advocaat Sjoerd Kamerbeek vinden dit een gemiste kans.lees meer

Agenda

ICGN Congres in Amsterdam

Op 12 en 13 februari 2019 is Eumedion de gastheer van een ICGN-congres in Amsterdam. Het International Corporate Governance Network is het wereldwijde netwerk van institutionele beleggers dat onder meer tot doel heeft goede corporate governance in de wereld te bevorderen. Tijdens het congres wordt een aantal actuele corporate governance- en duurzaamheidsissues besproken. Klik hier voor meer informatie. 

Nieuwsbrieven


meer nieuwsbrieven in de kennisbank

Aanmelden voor onze nieuwsbrief

*Vereist veld