De Eumedion kennisbank

Eumedion is het forum en de bron voor corporate governance en duurzaamheid. Hier vindt u aanbevelingen, standpunten en onderzoeken van de afgelopen jaren.

Nieuws

20-08-2019

Eumedion pleit voor harmonisatie van duurzaamheidsverslaggeving

De standaarden op het terrein van duurzaamheidsverslaggeving moeten zo snel mogelijk worden geharmoniseerd en verplicht worden gesteld voor de Europese beursgenoteerde ondernemingen. Eumedion wil dat dit project onderdeel wordt van een geactualiseerd actieplan om de Europese Kapitaalmarktunie verder te verbreden en te verdiepen. Dit schrijft Eumedion in haar vandaag ingezonden reactie op de consultatie van de ‘Next CMU High-Level Group’ over de toekomst van de Europese Kapitaalmarktunie.

lees meer

02-08-2019

Eumedion steunt in grote lijnen conceptstandaarden voor opstellen EU-klimaatbenchmarks

Eumedion kan zich in grote lijnen verenigen met het ontwerpadvies van de Europese Technische Expertgroep Duurzame Financiering over de standaarden voor het samenstellen van de ‘EU-klimaattransitiebenchmarks’ en de ‘Op Parijs afgestemde EU-benchmarks’. Dit blijkt uit het Eumedion-commentaar op het ontwerpadvies dat Eumedion vandaag heeft ingediend.

lees meer

31-07-2019

Eumedion Nieuwsbrief van juli 2019

De juli-editie van de Eumedion Nieuwsbrief is vandaag gepubliceerd. De Eumedion Nieuwsbrief bevat een overzicht van de actuele corporate governance en duurzaamheidsontwikkelingen in binnen- en buitenland.

lees meer

Blog

24-12-18

Verplichte continuïteitsparagraaf is juist een verrijking van het bestuursverslag

Accountantsorganisatie NBA wil dat er voor ondernemingen een plicht komt om in het bestuursverslag een aparte paragraaf op te nemen over de 'toekomstbestendigheid'. Martijn Bos, beleidsmedewerker verslaggeving en audit, legt uit waarom Eumedion dit voorstel van de NBA steunt.lees meer

Agenda

DVFA Governance & Stewardship Conferentie

Op 19 september 2019 organiseert de Duitse Vereniging voor financiële analyse en vermogensbeheer (DVFA) een congres over governance en stewardship. Er zal onder andere worden gediscussieerd over nut en noodzaak van het opstellen van een Duitse Stewardship Code. Eumedion-directeur Rients Abma neemt deel aan een paneldiscussie over de internationale ervaringen met het werken met stewardship codes. Klik hier voor meer informatie en registratie.

Eumedion jaarsymposium 2019

Het Eumedion-jaarsymposium 2019 wordt dit jaar op 5 november, vanaf 13.00 uur, in Utrecht gehouden. Sprekers als Hans Hoogervorst (IASB), Corien Wortmann (ABP), Carin Gorter (lid auditcommissies van TKH Group en Basic-Fit) en Hanneke Overbeek (EY) zullen ingaan op het thema ‘De toekomst van de verslaggeving van beursondernemingen’. Inschrijven is mogelijk via info@eumedion.nl

Nieuwsbrieven


meer nieuwsbrieven in de kennisbank

Aanmelden voor onze nieuwsbrief

*Vereist veld