De Eumedion kennisbank

Eumedion is het forum en de bron voor corporate governance en duurzaamheid. Hier vindt u aanbevelingen, standpunten en onderzoeken van de afgelopen jaren.

Nieuws

02-10-2019

Eumedion steunt nieuwe ESMA-richtsnoeren voor inhoud en vormgeving prospectus

Eumedion kan zich in grote lijnen vinden in het voorstel tot herziening van de bestaande ESMA-aanbevelingen inzake de transparantievereisten voor de inhoud en vormgeving van een prospectus. Dit blijkt uit de vandaag door Eumedion ingezonden reactie op het consultatiedocument van de Europese koepel van beurstoezichthouders.

lees meer

30-09-2019

Eumedion Nieuwsbrief van september 2019

De september-editie van de Eumedion Nieuwsbrief is vandaag gepubliceerd. De Eumedion Nieuwsbrief bevat een overzicht van de actuele corporate governance en duurzaamheidsontwikkelingen in binnen- en buitenland.

lees meer

24-09-2019

Eumedion steunt ESG-verslaggevingsprojecten van Europees Corporate Reporting Lab

Eumedion juicht het toe dat het Europese ‘Corporate Reporting Lab’ gaat onderzoeken op welke wijze ondernemingen betekenisvol kunnen rapporteren over mensenrechten en andere sociale aangelegenheden in de ‘toeleveringsketen’ en over de wijze waarop zij werknemers aantrekken, ontwikkelen en behouden. Dit blijkt uit de vandaag ingezonden reactie op de consultatie over de toekomstige projecten van het Europese ‘Corporate Reporting Lab’

lees meer

Blog

24-12-18

Verplichte continuïteitsparagraaf is juist een verrijking van het bestuursverslag

Accountantsorganisatie NBA wil dat er voor ondernemingen een plicht komt om in het bestuursverslag een aparte paragraaf op te nemen over de 'toekomstbestendigheid'. Martijn Bos, beleidsmedewerker verslaggeving en audit, legt uit waarom Eumedion dit voorstel van de NBA steunt.lees meer

Agenda

DVFA Governance & Stewardship Conferentie

Op 19 september 2019 organiseert de Duitse Vereniging voor financiële analyse en vermogensbeheer (DVFA) een congres over governance en stewardship. Er zal onder andere worden gediscussieerd over nut en noodzaak van het opstellen van een Duitse Stewardship Code. Eumedion-directeur Rients Abma neemt deel aan een paneldiscussie over de internationale ervaringen met het werken met stewardship codes. Klik hier voor meer informatie en registratie.

Eumedion jaarsymposium 2019

Het Eumedion-jaarsymposium 2019 wordt dit jaar op 5 november, vanaf 13.00 uur, in Utrecht gehouden. Sprekers als Hans Hoogervorst (IASB), Corien Wortmann (ABP), Carin Gorter (lid auditcommissies van TKH Group en Basic-Fit) en Hanneke Overbeek (EY) zullen ingaan op het thema ‘De toekomst van de verslaggeving van beursondernemingen’. Inschrijven is mogelijk via info@eumedion.nl

Nieuwsbrieven


meer nieuwsbrieven in de kennisbank

Aanmelden voor onze nieuwsbrief

*Vereist veld