De Eumedion kennisbank

Eumedion is het forum en de bron voor corporate governance en duurzaamheid. Hier vindt u aanbevelingen, standpunten en onderzoeken van de afgelopen jaren.

Nieuws

20-11-2019

Eumedion steunt voorstel tot verlaging drempels om enqueteprocedure te starten

Eumedion steunt het voorstel van minister Dekker (Rechtsbescherming) om het voor aandeelhouders van alle Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen gemakkelijker te maken een enquêtezaak bij de Ondernemingskamer (OK) te starten. Dit schrijft Eumedion in haar vandaag ingediende reactie op het voorontwerp van het wetsvoorstel dienaangaande.

lees meer

07-11-2019

"Dringende noodzaak van consolidatie in de huidige wirwar van duurzaamheidsverslaggeving"; verslag van het Eumedion-symposium 2019

“De huidige alfabetsoep van organisaties en standaarden die zich met duurzaamheidsverslaggeving bezighouden, drijft velen tot wanhoop. Het is voor het bedrijfsleven en investeerders moeilijk wijs te worden uit de veelheid van organisaties en standaarden. Ik onderschrijf Eumedion’s oproep tot consolidatie dus volledig”. Dit stelde Hans Hoogervorst (voorzitter IASB) tijdens het op 5 november jl. gehouden Eumedion-symposium.

lees meer

31-10-2019

Eumedion Nieuwsbrief van oktober 2019

De oktober-editie van de Eumedion Nieuwsbrief is vandaag gepubliceerd. De Eumedion Nieuwsbrief bevat een overzicht van de actuele corporate governance en duurzaamheidsontwikkelingen in binnen- en buitenland

lees meer

Blog

24-12-18

Verplichte continuïteitsparagraaf is juist een verrijking van het bestuursverslag

Accountantsorganisatie NBA wil dat er voor ondernemingen een plicht komt om in het bestuursverslag een aparte paragraaf op te nemen over de 'toekomstbestendigheid'. Martijn Bos, beleidsmedewerker verslaggeving en audit, legt uit waarom Eumedion dit voorstel van de NBA steunt.lees meer

Agenda

Eumedion jaarsymposium 2019

Het Eumedion-jaarsymposium 2019 wordt dit jaar op 5 november, vanaf 13.00 uur, in Utrecht gehouden. Sprekers als Hans Hoogervorst (IASB), Corien Wortmann (ABP), Carin Gorter (lid auditcommissies van TKH Group en Basic-Fit) en Hanneke Overbeek (EY) zullen ingaan op het thema ‘De toekomst van de verslaggeving van beursondernemingen’. Inschrijven is mogelijk via info@eumedion.nl

European Executive Remuneration Conference 2019

Op 25 november 2019 organiseert Vlerick Business School zijn jaarlijkse beloningscongres in Brussel. Tijdens het congres zullen de laatste resultaten bekend worden gemaakt van het jaarlijkse Vlerick-onderzoek naar de beloningen van bestuursvoorzitters van Europese beursgenoteerde ondernemingen. Eumedion-directeur Rients Abma zal deelnemen aan een paneldiscussie. Klik hier voor mee informatie en aanmelding. Belangstellenden krijgen 25% korting op de toegangsprijs als in de commentaarbox wordt vermeld “via Eumedion”.

Nieuwsbrieven


meer nieuwsbrieven in de kennisbank

Aanmelden voor onze nieuwsbrief

*Vereist veld