De Eumedion kennisbank

Eumedion is het forum en de bron voor corporate governance en duurzaamheid. Hier vindt u aanbevelingen, standpunten en onderzoeken van de afgelopen jaren.

Nieuws

15-09-2016

Eumedion propageert 'zero tolerance'-aanpak ten aanzien van corruptie

Eumedion propageert een ‘zero tolerance’-aanpak ten aanzien van corruptie. Ondernemingen dienen een anti-corruptiebeleid te hebben waarvan verwacht mag worden dat het effectief is tot in de verste dochtermaatschappijen. De accountant heeft daarbij tot taak te wijzen op eventuele tekortkomingen in de effectiviteit van de interne risicobeheersings- en controlesystemen ten aanzien van corruptie. Dit schrijft Eumedion in haar vandaag ingestuurde commentaar op de door de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) opgestelde concepthandreiking over de rol van de accountant bij het signaleren en detecteren van corruptie.

lees meer

09-09-2016

Eumedion: OESO corporate governance principes kunnen op onderdelen worden aangescherpt

De CEO en Chairman van een onderneming die het ‘one-tier’-bestuursmodel hanteert zouden verschillende personen moeten zijn. Aandeelhouders zouden de bevoegdheid moeten hebben om te stemmen over het remuneratierapport en besturen van beursgenoteerde ondernemingen zouden open moeten staan voor een dialoog met hun belangrijkste aandeelhouders. Op deze punten zouden de bestaande OESO/G20 corporate governance principes kunnen worden aangescherpt. Dit stelt Eumedion in haar vandaag verstuurde bijdrage aan de door de Financial Stability Board ingestelde ‘peer review’ inzake de implementatie van de OESCO/G20 corporate governance principes.

lees meer

08-09-2016

Eumedion geen voorstander van 'cherry picking' uit EBA-richtsnoeren beloningsbeleid banken

De wetgever zou zich moeten onthouden van ‘cherry picking’ uit de door de Europese Bankenautoriteit (EBA) uitgebrachte richtlijnen voor een verantwoord beloningsbeleid bij banken en beleggingsondernemingen. De wetgever zou op zijn minst moeten toelichten waarom de wetgever een deel van de EBA-richtlijnen wél in wetgeving wil omzetten en een ander deel niet. Dit schrijft Eumedion in haar op 8 september jl. ingediende commentaar op het voorontwerp van de Wijzigingswet financiële markten 2018.

lees meer

Blog

17-06-16

Lange termijn en kwartaalberichten passen goed bij elkaar

Sinds 1 januari 2016 zijn beursondernemingen niet meer wettelijk verplicht om beleggers op kwartaalbasis te berichten over de financiële situatie. Kwartaalcijfers zouden volgens de wetgever te veel focus op de korte termijn kunnen leggen. Eumedion-directeur Rients Abma denkt dat het op vaste momenten informeren van de kapitaalmarkt over het reilen en zeilen juist begrip en vertrouwen van lange termijn beleggers kan voeden.lees meer

Agenda

Jubileumsymposium Eumedion

Op 16 november 2016 viert Eumedion haar tienjarig bestaan door middel van een jubileumsymposium in Utrecht. Sprekers als Karl Guha (bestuursvoorzitter Van Lanschot), Jaap Winter (o.a. commissaris bij Randstad Holding), Merel van Vroonhoven (AFM-bestuursvoorzitter), Jacob de Wit (bestuursvoorzitter Achmea Investment Management) en Daan Roosegaarde (Studio Roosegaarde) laten hun licht schijnen op het verleden, heden en toekomst van corporate governance en duurzaamheid. Toelating is alleen op basis van uitnodiging.

Nieuwsbrieven


meer nieuwsbrieven in de kennisbank

Aanmelden voor onze nieuwsbrief

*Vereist veld