De Eumedion kennisbank

Eumedion is het forum en de bron voor corporate governance en duurzaamheid. Hier vindt u aanbevelingen, standpunten en onderzoeken van de afgelopen jaren.

Nieuws

24-10-2014

Eumedion begrijpt kabinetskeuze om verplichte publicatie kwartaalberichten af te schaffen

Eumedion begrijpt het voorgenomen voorstel van het kabinet om beursgenoteerde ondernemingen niet meer te verplichten kwartaalberichten te publiceren. Dit schrijft Eumedion in haar vandaag ingezonden reactie op het voorontwerp van de wet ter implementatie van de gewijzigde Europese transparantierichtlijn.

lees meer

06-10-2014

Eumedion vraagt in Speerpuntenbrief 2015 aandacht voor interne controle en geïntegreerde verslaggeving

Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen zouden ten minste jaarlijks de effectiviteit van hun interne risicobeheersing- en controlesystemen moeten beoordelen. Daarbij zou de reikwijdte van de interne systemen in ieder geval ook de operationele, governance- en compliancerisico’s moeten omvatten, naast de financiële verslaggevingsrisico’s. Ook wordt van alle beursgenoteerde ondernemingen verwacht dat zij een internal auditfunctie instellen dan wel de reikwijdte van de externe accountantscontrole uitbreiden tot ook de kwaliteit en effectiviteit van de interne risicobeheersings- en controlesystemen. Dit staat in de Speerpuntenbrief 2015 die Eumedion vandaag naar de beursgenoteerde ondernemingen heeft gestuurd.

lees meer

01-10-2014

Speech Eumedion-directeur Rients Abma over algemeen belang vanuit aandeelhoudersoptiek

Gisteren vond aan de Erasmus Universiteit Rotterdam het symposium 'Overname en algemeen belang' plaats. Eumedion-directeur Rients Abma hield tijdens dit symposium een speech over het algemeen belang vanuit de optiek van de aandeelhouder. Centrale vraag van zijn betoog was of van een aandeelhouder van een Nederlandse beursgenoteerde onderneming kan worden verwacht dat hij het algemeen of maatschappelijk belang betrekt in een overnamesituatie rond die desbetreffende onderneming.

lees meer

Blog

10-07-14

Amsterdam kent al genoeg musea

Met Euronext, NN en IMCD heeft Euronext Amsterdam recentelijk drie grote nieuwe beursintroducties mogen begroeten. Afgelopen jaar zagen we al nieuwe noteringen van Gemalto, OCI en Altice, weliswaar van origine geen Nederlandse ondernemingen, maar toch. En er zit nog meer in het vat, waaronder een rentree van ABN AMRO. Een dergelijke toeloop van ondernemingen hebben we lange tijd niet ervaren. De Nederlandse publieke aandelenmarkt gaat het dus voor de wind, zo lijkt het. Eumedion-beleidsmedewerker Wouter Kuijpers vraagt zich af of het werkelijk zo goed gaat. lees meer

13-06-14

Bankaandelen: voor beleggers voorlopig nog weinig lekkers aan te ontdekken

De discussie over de toekomst van de bankensector wordt vooral gevoerd door de politiek, de publieke toezichthouders, wetenschap en de banken zelf zonder dat zij de kapitaalverschaffers hierover peilen. Dit terwijl beleggers een cruciale rol spelen bij de (her)financiering van banken. Volgens DNB hoeven beleggers de komende jaren niet te rekenen op dividend; zij zullen eerder de banken moeten helpen met het versterken van het eigen vermogen. De Tweede Kamer heeft dit in een op 27 mei aangenomen motie nog eens bevestigd. Een dergelijke opvatting gaat volgens Eumedion-directeur Rients Abma voorbij aan de grote risico’s die beleggers lopen met bankaandelen.lees meer

Agenda

Eumedion-symposium over richtlijnvoorstel aandeelhoudersbetrokkenheid

Op 12 november 2014 vanaf 12.00 uur organiseert Eumedion in de Jaarbeurs Utrecht haar jaarlijks symposium. Het symposium staat dit jaar in het teken van het voorstel van de Europese Commissie voor een richtlijn inzake aandeelhoudersbetrokkenheid. Sprekers als Jeroen Hooijer (Europese Commissie), Jaap van Manen (Monitoring Commissie), Jan Nooitgedagt (o.a. commissaris TMG) en Edith Siermann (Robeco) zullen de implicaties van het voorstel bespreken. Aanmelden voor het symposium is mogelijk via info@eumedion.nl

Eumedion Deelnemersvergadering

Op 11 december 2014 houdt Eumedion de volgende Deelnemersvergadering. Op de agenda staan o.a. de benoeming van twee nieuwe bestuurders, de vaststelling van het beleidsplan 2015 en de goedkeuring van de begroting 2015. De vergadering vangt om 15.30 uur aan en wordt gehouden bij Eumedion in Den Haag.

Nieuwsbrieven


meer nieuwsbrieven in de kennisbank

Aanmelden voor onze nieuwsbrief

*Vereist veld