De Eumedion kennisbank

Eumedion is het forum en de bron voor corporate governance en duurzaamheid. Hier vindt u aanbevelingen, standpunten en onderzoeken van de afgelopen jaren.

Nieuws

30-06-2016

Eumedion Nieuwsbrief van juni 2016

De juni-editie van de Eumedion Nieuwsbrief is vandaag gepubliceerd. De Eumedion Nieuwsbrief bevat een overzicht van de actuele corporate governance en duurzaamheidsontwikkelingen in binnen- en buitenland.

lees meer

29-06-2016

Eumedion terughoudend over FEE-voorstel voor nieuwe vorm van verslaggeving

Eumedion is sceptisch over het voorstel van de Europese accountantsorganisatie FEE over financiële en niet-financiële verslaggeving in de toekomst. Eumedion is bevreesd dat het voorstel leidt tot duplicering van informatie, minder verantwoording door het bestuur en minder nadruk op de financiële cijfers. Eumedion ziet meer in ‘Integrated Reporting’ als de toekomstige vorm van verslaggeving dan het door de FEE voorgestelde ‘Core & More’-rapport. Dit schrijft Eumedion in haar vandaag verzonden reactie op het FEE-consultatiedocument over de toekomst van verslaggeving

lees meer

28-06-2016

Eumedion wil betere borging van positie minderheidsaandeelhouders bij geconcentreerde ondernemingen

De belangen van minderheidsaandeelhouders bij ondernemingen met een controlerend aandeelhouder moeten beter worden geborgd. Eumedion doet in een vandaag gepubliceerd position paper daartoe een aantal voorstellen. Over deze voorstellen heeft een uitgebreide consultatie plaatsgevonden.

lees meer

Blog

17-06-16

Lange termijn en kwartaalberichten passen goed bij elkaar

Sinds 1 januari 2016 zijn beursondernemingen niet meer wettelijk verplicht om beleggers op kwartaalbasis te berichten over de financiële situatie. Kwartaalcijfers zouden volgens de wetgever te veel focus op de korte termijn kunnen leggen. Eumedion-directeur Rients Abma denkt dat het op vaste momenten informeren van de kapitaalmarkt over het reilen en zeilen juist begrip en vertrouwen van lange termijn beleggers kan voeden.lees meer

Agenda

Deelnemersvergadering Eumedion

Eumedion houdt op 16 juni 2016 (vanaf 15.30 uur) weer een Deelnemersvergadering. Naast de gebruikelijke huishoudelijke zaken, zoals de vaststelling van de jaarrekening 2015 en het dechargeren van het bestuur, zal gastspreker Marjan Minnesma (directeur Urgenda) een presentatie houden over de implementatie van het klimaatakkoord van Parijs en de urgentie van een energietransitie. Deelnemers van Eumedion kunnen zich aanmelden via info@eumedion.nl.

Nieuwsbrieven


meer nieuwsbrieven in de kennisbank

Aanmelden voor onze nieuwsbrief

*Vereist veld